Kennissessie: aan de slag gaan en blijven met inclusief gemeentebeleid

Meld je aan!

Veel gemeenten zetten in op inclusief beleid om te zorgen voor een prettige en toegankelijke lokale samenleving, waarin alle inwoners gelijkwaardig kunnen meedoen en zich kunnen thuis voelen. Sommige gemeenten zijn zoekende eerste stappen te zetten en andere gemeenten die zijn begonnen hebben vragen over de ingezette koers. In deze kennissessie op dinsdag 8 november 2022 staan de vragen van jouw gemeente centraal en geven Movisie-experts advies op het gebied van inclusief beleid, ondersteuning en achtergrond.

Inclusie staat steeds vaker op de agenda van organisaties en onderwijsinstellingen, maar ook van gemeenten. Inclusief beleid bij gemeenten wordt vaak geïnitieerd naar aanleiding van verdragen, zoals het VN-verdrag Handicap, of actuele gebeurtenissen, zoals geweld tegen lhbti+ personen.

Stappenplan Inclusief Beleid

Maar hoe ga je als gemeente aan de slag met het vormgeven van inclusief beleid? En, als je eenmaal bent begonnen, hoe zorg je er dan voor dat het niet bij één losstaand dossier blijft, maar dat het juist gaat ademen door de hele gemeente? De afgelopen jaren heeft Movisie het diversiteitsvlechtwerk en het Stappenplan Inclusief Beleid ontwikkeld om van doelgroepenbeleid naar inclusief beleid te gaan.

Recent onderzoek van Movisie heeft laten zien dat het stappenplan gemeenten helpt, maar dat het een worsteling blijft. Vragen die naar voren komen zijn: als we beleid maken waarin we specifiek rekening houden met mensen met een beperking of een bepaalde achtergrond, wat betekent dat voor de andere diversiteitsfactoren? Is het dan geoorloofd om in inclusief beleid niet alle diversiteitsfactoren mee te nemen? Hoe houd je rekening met alle diversiteitsfactoren in beleid, zonder weer terug te komen bij doelgroepenbeleid?

Diversiteitsvlechtwerk met bron
De afbeelding, visuele weergave uitleg

In deze online kennissessie ‘Aan de slag gaan en blijven met inclusief gemeentebeleid’ delen we kennis en ervaringen om meer duidelijkheid te scheppen over deze vraagstukken. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij vragen die gemeenten hebben, stellen wij drie vragen. Deze vragen vind je in het aanmeldformulier. Er bestaat de mogelijkheid dat wij je benaderen om een korte toelichting te geven op het vraagstuk zodat alle aanwezigen de context van de vraag begrijpen tijdens de sessie.

Voor wie?

Deze kennissessie is specifiek bedoeld voor gemeenteprofessionals die inclusief beleid in hun portefeuille of opdrachtbeschrijving (gaan) hebben. De kennissessie zal nuttig zijn voor zowel degenen die al bezig zijn met inclusief beleid en daar vragen over hebben als voor degenen die er op korte termijn mee aan de slag gaan en nog zoekend zijn.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 8 november 2022
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Online: link en agenda worden op een later moment toegezonden

Wanneer je er zeker van wilt zijn dat jouw vraag behandeld wordt in de kennissessie, meld je dan aan vóór maandag 17 oktober, 14:00uur. We doen ons best de vragen die na deze datum binnenkomen zoveel mogelijk mee te nemen in de sessie. Je kunt je tot dinsdag 1 november aanmelden.

Voor vragen over deze kennissessie kun je terecht bij: Lotte Kronenburg, l.kronenburg@movisie.nl.

Aanmelden kennissessie: aan de slag gaan en blijven met inclusief gemeentebeleid