De kers op de taart

Madelon Kloosterboer over het winnen van de Movisie Scriptieprijs 2015
artikel - 10 augustus 2016

Madelon Kloosterboer won in 2015 de Movisie Scriptieprijs. De prijs ziet ze als de kers op de taart. ‘Een mooie erkenning voor een half jaar hard werken aan de afronding van mijn studie.’ Madelon Kloosterboer deed onderzoek naar de veronderstellingen achter het Nederlandse inburgeringsbeleid ten aanzien van erkende vluchtelingen.

Conclusie van het onderzoek is dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de Wet inburgering 2013 niet houdbaar zijn. Ze is nu werkzaam als trainee beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Utrecht. ‘Ik was al heel blij dat ik als genomineerde op het podium zat, had totaal niet verwacht dat ik de scriptieprijs zou winnen', aldus Madelon. 'Het winnen van de Movisie Scriptieprijs, de waardering die ik hiermee voor m n scriptie heb gekregen en alle aandacht, hebben mij nog meer doen beseffen dat ik een mooi en relevant onderzoek heb gedaan.’

Media-aandacht

‘Snel na het winnen van de Movisie Scriptieprijs barstte het los: ik werd door veel media benaderd. Zo mocht ik een opiniestuk schrijven voor het Nederlands Dagblad en ben ik geïnterviewd door Binnenlands Bestuur en Zorg & Welzijn. Ik ben aangehaald in de Groene Amsterdammer en het Algemeen Dagblad en de Algemene Rekenkamer ziet mijn scriptie als bron voor mogelijk onderzoek. Ik ben door de Tweede Kamer zelfs ‘inburgeringsdeskundige’ genoemd. De scriptie is ook besproken bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.’

Movisie Scriptieprijs 2016

Ben jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? Gaat jouw scriptie over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt? Ding mee naar de Scriptieprijs 2016 van Movisie. De winnaar krijgt een geldprijs van € 1.000,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite socialevraagstukken.nl. Lees meer op movisie.nl/scriptieprijs.

Als een lopend vuurtje

‘Mijn scriptie past goed bij het huidige debat over inburgeringsbeleid. Omdat Movisie de scriptie zo breed gecommuniceerd heeft, ging het nieuws als een lopend vuurtje. Het winnen van de prijs heeft zeker geholpen bij het voeren van sollicitatiegesprekken. Wanneer ik vertelde over mijn scriptie en de prijs die ik ermee heb gewonnen, waren mijn gesprekspartners één en al oor.’

Plezier

‘Ik heb mijn onderzoek en het schrijven van mijn scriptie met veel plezier gedaan. Andere scriptieschrijvers raad ik dan ook aan om te kiezen voor een onderwerp waar je helemaal voor gaat. Zo schreef ik mijn bachelorscriptie ook over een onderwerp gerelateerd aan migratie/integratie. Bij de start van mijn master aan de Universiteit Utrecht wist ik al dat ik nieuw onderzoek over dit thema wilde doen. Het is extra leuk dat iets wat je met zoveel plezier hebt gemaakt zo wordt gewaardeerd.’

Dit artikel verscheen in MOVISIES 27 - juni 2016. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement.