Kerstdebat 2019: Gedwongen emancipatie? Veranderen van binnenuit…

Het kerstdebat is vol!

17 september 2019

Wat werkt bij het veranderen van traditionele opvattingen in gemeenschappen? Tijdens het Kerstdebat van Movisie staat dit keer het veranderen van binnenuit centraal: vanuit de eigen groep werken aan de acceptatie van andere denkbeelden dan traditionele. Niet door te proberen om alle individuen te overtuigen, maar door de groepsnormen aan te pakken. Hiervoor zijn moedige mensen nodig: mensen die in hun eigen gemeenschap het gesprek over gevoelige thema’s aanzwengelen. Movisie nodigt je uit om mee te denken over dit actuele onderwerp tijdens het jaarlijkse Kerstdebat op 20 december.

Verandering van binnenuit

Kun je traditionele groepsnormen veranderen? Bevlogen sprekers laten zien dat dit kan en dat het al gebeurt. Niet van de ene op de andere dag en lang niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld: de verschuivingen in opvattingen door veranderingen van binnenuit de community’s. Bijvoorbeeld over man-vrouw rollenpatronen en over homoseksualiteit en gender.

Maar werkt die aanpak wel?

Tegelijkertijd zijn er ook tegengeluiden: veel te politiek correct en niet effectief die vriendelijke en begripvolle aanpak van binnenuit. Is dat zo en wat werkt dan wel? Hoe moeten de overheid en organisaties dan te werk gaan?  En misschien kunnen we leren van de aanpak en successen in andere hechte community’s waar de groepsnormen aan het veranderen zijn, zoals de voetbalwereld of studentenverenigingen.

Programma

 • 14.00 Inloop met koffie en thee.
 • Opening door dagvoorzitters Joline Verloove en Olaf Stomp. Welkomstwoord door Elmer Burke, directeur emancipatie van het ministerie van OCW.
 • Wat werkt bij het veranderen van heersende denkbeelden? Hoe verschuiven groepsnormen? En wat is er bekend over wat het beste werkt bij gedrags- en attitudeverandering en bij het verminderen van vooroordelen? Door Hanneke Felten, Movisie.
 • Gesproken column door Olave Nduwanje.
 • Gemeenschappen in beweging. Het beeld dat opvattingen binnen migrantengemeenschappen over bijvoorbeeld genderpatronen en LHBT’s niet veranderen is hardnekkig. Deze opvattingen zijn wel degelijk in beweging volgens Ahmet Azdural, Inspraakorgaan Turken in Nederland, Driss Kaamouchi, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Saniye Tezcan, stichting Kezban.  
 • Verandering van binnenuit. Schrijfster Naema Tahir promoveerde onlangs op het gearrangeerde huwelijk en veranderde zelf van standpunt over de emancipatie van migrantenvrouwen. Hoe werkt volgens haar verandering van binnenuit?
 • Muzikaal intermezzo door the Voice of Afghan Women, onder leiding van Jamila Talla en Tahmina Ashraf.
 • Gesproken column door René Broekroelofs (Movisie/Homo in de Klas)
 • Debat gedwongen emancipatie? Wie bepaalt het tempo van verandering in een groep? En of dit het juiste tempo is? Voelen mensen zich gedwongen om te emanciperen door de buitenwereld, de wet- en regelgeving of door koplopers in de eigen groep? Met Hilde Bakker (Movisie/KIS), Fatma Özgümüṣ (VON) en Gazi Duran (stichting Maruf).
 • Muzikale afsluiting door Yuli Minguel.
 • 16.40 Borrel met hapjes.

De alliantie Verandering van binnenuit

Partner van Movisie bij het Kerstdebat is dit jaar de door het ministerie van OCW gefinancierde Alliantie Verandering van Binnenuit. Deze alliantie bestaat uit een consortium van zeven landelijke (koepel)organisaties van vluchtelingen en migranten en Movisie. De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft in de anderhalf jaar dat zij bestaat al veel bereikt. Er zijn circa 500 gespreksbijeenkomsten georganiseerd over genderongelijkheid en gender-gerelateerd geweld in de diverse culturele gemeenschappen. Movisie heeft voor de gespreksleiders een toolbox gemaakt, zodat zij hun werkwijze kunnen baseren op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast hebben wij onder meer een digitale handreiking gemaakt voor gemeenten en hebben adviestrajecten voor gemeenten georganiseerd. In het komende half jaar maken wij een serie filmpjes en artikelen met gespreksleiders en deelnemers over de impact van de Alliantie. Deze zijn bedoeld voor de doelgroepen en kunnen zo bijdragen aan verandering van de sociale norm binnen de gemeenschappen. Klik hier voor meer informatie over de Alliantie Verandering van Binnenuit.

Het programma

Het Kerstdebat 2019 vindt plaats op vrijdag 20 december van 15.00 tot 17.00 uur. Locatie is weer de sfeervolle Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht. Politici, wetenschappers, sociaal professionals en deelnemers aan de Alliantie Verandering van Binnenuit zijn uitgenodigd om tijdens het debat een rol te vervullen. Het definitieve programma maken we rond 1 oktober bekend via Movisie.nl. Dagvoorzitters van het Kerstdebat 2019 zijn Olaf Stomp en Joline Verloove van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Bezoekers

De bezoekers van het jaarlijkse Kerstdebat zijn sociaal professionals, beleidsmakers, onderzoekers en studenten en actieve burgers. Dit jaar verwachten we ook veel mensen uit migranten en vluchtelingenorganisaties. In totaal 250 mensen kunnen in de Geertekerk het debat bijwonen, maar traditiegetrouw is de Geertekerk bij het Kerstdebat vol.

Nog nooit een Kerstdebat meegemaakt? Bekijk hier de terugblik op het Kerstdebat 2018.