Kerstdebat 2020: hoe kan de bijstand rechtvaardiger?

26 oktober 2020

Sinds corona loopt de bijstand weer vol. Dat is een schrikbeeld, want zit je er eenmaal in dan kom je er heel moeilijk weer uit. En hoe ontkom je dan aan de ijzeren greep van armoede? De flexibele en veeleisende arbeidsmarkt zit niet snel op je te wachten. Zo dreigen honderdduizenden mensen gemarginaliseerd te raken. Kan het beter en rechtvaardiger?

In het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken buigen wetenschappers zich over een rechtvaardige bijstand, aan de hand van het meest recente onderzoek uit het hele land. Movisie legt in het traditionele Kerstdebat dit jaar hun belangrijkste bevindingen en meest innoverende ideeën aan je voor.

Auteurs van het boek gaan in gesprek met bestuurders, klantmanagers en mensen in de bijstand.

Voorlopig programma

Introductie

In gesprek met Melissa Sebrechts en Thomas Kampen, redacteuren van het boek ‘Streng maar onrechtvaardig’.

Ronde 1

Basisbanen zijn banen voor mensen die langdurig langs de kant staan, bijvoorbeeld gefinancierd door uitkeringen om te zetten in loon. Denk aan extra hulp in de klas aan kinderen met een ‘rugzakje’, of extra hulp bij dagelijkse niet-medische handelingen als maaltijden ronddelen in de ouderenzorg. Zijn basisbanen een rechtvaardiger alternatief dan basisinkomen?
Met de wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Carine Bloemhoff (Groningen), prof Evelien Tonkens, en prof Paul de Beer (resp redacteur en auteur van het jaarboek) en kamerlid Judith Tielen van de VVD.

Ronde 2

Hoe gaan klantmanagers om met hun discretionaire ruimte? Hoe besluiten zij over een tegenprestatie, sancties, het aanvaarden passend werk? Hoeveel ruimte is er om rekening te houden met de persoonlijke situatie? Welk mensbeeld hanteren ze?
Met klantmanager Bernou Vrerink uit Amsterdam, Ido van der Meulen van de beroepsvereniging van uitvoerders in het publieke sociaal domein en prof Trudie Knijn (redacteur van het jaarboek).

Ronde 3

De bijstand wordt steeds strenger, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Dat zorgt voor angst en onzekerheid bij bijstandsgerechtigden. Worden zij gehoord?
Met bijstandsgerechtigden en boekauteurs Anja Eleveld en Melissa Sebrechts.

Ook met bijdragen van participatie-expert Marjet van Houten, ervaringsdeskundige Sander Griek, spoken word artist Roziena Salihu en muzikant Ruben Bekx. 

Praktische informatie

Het Kerstdebat 2020 vindt plaats op vrijdag 18 december van 15.00 tot 17.00 uur. De locatie is zoals alle jaren de Utrechtse Geertekerk in kerstsferen, alleen zonder publiek. Je kunt het debat live online volgen én input geven.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier om het Kerstdebat online te volgen.

Het boek ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’ verschijnt binnenkort. Redactie: Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.
Lees het interview met Thomas Kampen

Aanmelden Kerstdebat 2020 (online)