Kies op 15 maart voor de sociaal werker

artikel - 6 februari 2017

De politieke spanningen in Nederland nemen toe. ‘De extremen lijken het nieuwe normaal te worden’, aldus de koning in zijn kersttoespraak. Hij verwoordde het onbehagen dat op 15 maart bij verkiezingen mogelijk een kookpunt bereikt. De sociale werker is nu harder nodig dan ooit: kom daarom op 15 maart naar De Dag van de Sociaal Werker.

Hoofdspreker Marcel Spierts benadrukt in Zorg+Welzijn de noodzaak van goed sociaal werk. ‘Zorg dat de verschillen op tafel komen in plaats van dat die worden weggeduwd, onder het tapijt worden geveegd. Desnoods provoceer je zelfs. Je kunt, denk ik, zeggen dat sociaal werkers dat in de afgelopen decennia te weinig hebben gedaan.’  'Maar', reageert Movisie-adviseur Lou Repetur: 'kritisch zijn is lastig als je wegbezuinigd wordt.'

De PVV-stemmer hoort er ook bij

Werkt de sociaal werker eigenlijk ook voor de PVV-stemmer? Marcel Spierts, kenner en onderzoeker van het sociaal domein, antwoordt in Zorg + Welzijn: 'Zonder meer. Het gaat er in hun werk in wezen om mensen tot hun recht te laten komen, het gaat erom dat je opkomt voor het zwakste belang. Het gaat ook om inclusie van iedereen in de omgeving waar jij werkt. En om sociale cohesie, om respect voor diversiteit. Daar hoort de PVV-stemmer dus ook bij.’

Marie Kamphuis

Aanleiding voor het interview met Marcel Spierts is dat hij op 15 maart de Marie Kamphuis Lezing 2017 geeft over de impact van het sociale werk. Hiermee brengt de Marie Kamphuis Stichting een hommage aan de vrouw die als geen ander een bijdrage heeft geleverd aan de professionele ontwikkeling van het maatschappelijk werk in Nederland.

Provoceren

Volgens Spierts is het met name belangrijk dat een sociaal werker geen partij kiest voor de ene of de andere kant, maar er juist tussen gaat staan. ‘Sociaal werk heeft een dieppolitieke dimensie. Hij is in mijn optiek een democratische professional, in die zin dat hij geen vooringenomen standpunten heeft, maar verschillende waarden en meningen laat botsen. Zorgt dat de verschillen op tafel komen in plaats van dat die worden weggeduwd, onder het tapijt worden geveegd. Desnoods provoceer je zelfs. Je kunt, denk ik, zeggen dat sociaal werkers dat in de afgelopen decennia te weinig hebben gedaan.’

Kritisch zijn is lastig als je wegbezuinigd wordt

Door dit interview in Zorg + Welzijn laaide het debat op sociale media over de positie van de sociaal werker op. Lou Repetur, adviseur professionalisering bij Movisie: 'Uiteraard moeten sociale professionals maatschappelijke conflicten aankaarten, maar de sociaal werkers zijn door politieke keuzes in een ingewikkelde positie geplaatst. Kritisch zijn is lastig als je wegbezuinigd wordt of je in dienst bent van de gemeente, die die politieke keuzes maakt. Of als je slechts een tijdelijke taak uitvoert en dus geen langdurig overzicht hebt van wat er speelt in wijken.'

Kom op 15 maart naar de Dag van de Sociaal Werker!

Tijdens de Dag van de Sociaal Werker vindt ook de feestelijke presentatie plaats van de nieuwste publicatie van Marcel Spierts over hoe sociaal werkers in teams hun besluiten nemen. Op deze dag kun je gesprek gaan met hem en zijn medeonderzoekers van Movisie. Movisie ondersteunt alle sociaal werkers in Nederland met kennis en advies en wil het debat over het belang van het sociaal werk aanjagen.

Kennisdossier
Trefwoorden

Reacties

Reageer op dit artikel

1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.