Klaar om je bedrijf te verrijken met onderscheidend talent?

Terugblik bijeenkomst Inclusief Werkgeverschap

Hoe creëren we samen een inclusieve arbeidsmarkt? Op 22 april organiseerde de Maatschappelijke Alliantie (MA) samen met Movisie de bijeenkomst Inclusief Werkgeverschap: voor (potentiële) partners in een gezamenlijk initiatief voor divers talent op de werkvloer. Halleh Ghorashi van de Vrije Universiteit van Amsterdam en Janny Bakker-Klein van Movisie deelden hun verhalen en inzichten. En talenten Sadaf Saroudi, Shumaila Anwar, Shirin Eftekharijam en Lamis al Ajlani vertelden hun power-verhalen.

Veel vrouwelijke nieuwkomers in Nederland hebben ontzettend veel talent dat van grote waarde is voor organisaties. Toch blijft de arbeidsparticipatie van vrouwelijke nieuwkomers achter, ook wanneer ze langere tijd in Nederland zijn. Daar willen Movisie en de Maatschappelijke Alliantie wat aan doen. Voorzitter van de Maatschappelijk Alliantie Jan-Peter Balkenende opent de bijeenkomst: Hoe inclusief is jouw organisatie op dit moment? Een greep uit de antwoorden: ‘Divers wel, inclusief niet’, ‘Elke dag inclusiever’, ‘Inclusiviteit is een constant streven van onze organisatie’, ‘Sommige afdelingen zijn inclusief, andere niet’. Veel deelnemers willen wel een inclusieve organisatie, maar het verschil tussen diversiteit en inclusie is niet voor iedereen duidelijk. Balkenende: ‘Er is een positieve beweging gaande, dat proef je in de reacties, deze beweging moeten we verder uitbreiden.’

Terugkijken

Diversiteit en inclusie

Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit & Integratie Vrije Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer van de Refugee Academy, deelt haar kennis en expertise over diversiteit en inclusie: ‘Als je in Nederland binnenkomt als nieuwkomer, is het belangrijk dat je mee kunt doen in de samenleving. Heel veel talent gaat nu verloren. We focussen te veel op wat er mist bij mensen met een vluchtelingenachtergrond. Er is te veel aandacht voor het perfect maken van het individu, waardoor zij nog onzekerder worden. We zouden ons meer moeten richten op het diverser en inclusiever maken van organisaties.’

  • Vanaf minuut 6.22 tot minuut 30 kun je het verhaal van Halleh Ghorashi terugkijken. Ze vertelt ook haar persoonlijke verhaal over haar ervaringen met inclusiviteit.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

Bij diversiteit gaat het om het diverser maken van het personeelsbestand. Bij inclusie gaat het erom hun perspectieven mee te nemen in organisatieprocessen, om zo de organisatiecultuur en -structuur te veranderen. Oud-politicus Fatima Elatik beschrijft het verschil mooi: ‘Diversiteit is: kom ook op het feestje. Inclusie betekent: je mag ook de muziek bepalen en de hapjes.’

Talenten aan het woord

Tijdens de bijeenkomst zijn ook vier talentvolle vrouwen aanwezig die op zoek zijn of waren naar werk. Zij delen hun ervaringen over solliciteren in Nederland en geven tips aan de aanwezige werkgevers.

Sadaf: ‘We willen graag onze kwaliteiten laten zien. Het is teleurstellend als je wordt afgewezen en je geen kans krijgt om je vaardigheden te tonen. We kunnen van elkaar leren en groeien. En we willen niet thuiszitten, maar bijdragen aan de maatschappij. Het is fijn als we de kans krijgen om onszelf te bewijzen.'

Er is te veel aandacht voor het perfect maken van het individu, waardoor zij nog onzekerder worden

Shumaila: 'Het is belangrijk om vrouwen bij de maatschappij te betrekken. Ik kijk er erg naar uit om iets moois te creëren met Movisie.' Shumaila start op 1 juni bij Movisie als projectmedewerker.

Shirin: 'Stichtingen en bedrijven geven ons nu een kans. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de maatschappij. Stichtingen zeggen dat ze elk jaar een of twee mensen aannemen met een migratieachtergrond. Zo krijgen stap voor stap alle immigranten een kans en kunnen ze hun talenten laten zien.' Shirin is op 1 mei gestart bij Movisie als projectmedewerker.

Lamis: 'Ik denk dat het begint met flexibel zijn. We kunnen nog niet vloeiend Nederlands spreken en hierdoor krijgen we veel afwijzingen. Dat zegt wat over de inclusiviteit en diversiteit van de organisaties. We zijn onbekend met de opdrachten die we gaan uitvoeren, dus meer uitleg over de werkzaamheden is nodig.'

  • Vanaf minuut 35 tot minuut 56 kun je de verhalen van de talenten beluisteren.

Ervaringen uit de praktijk

Bestuurder van Movisie Janny Bakker-Klein deelt haar ervaringen over inclusief werkgeverschap in de praktijk. Bakker-Klein: ‘Een perfect cv is belangrijk. Ik heb als vrijwilliger een vrouw geholpen met het opbouwen van een cv, maar daarna vond ze nog steeds geen baan. Dus toen dacht ik, waarom komt ze niet werken bij Movisie? Dat bleek niet zomaar te realiseren. Collega’s gaven aan dat het beter zou zijn als ze samen met een aantal andere vrouwen zou worden aangenomen. Daarom hebben we “opstapbanen” gerealiseerd voor drie vrouwen.

Met het project opstapbanen doen vrouwen twee dagen werk, en een dag gebruiken ze voor ontwikkeling. Voor hun inzet krijgen ze betaald als een reguliere medewerker. Dit programma laat de vrouwen wennen aan het bedrijf en geeft ze ondersteuning. Voor de trainingen die we geven zoeken we nog financiering, maar als werkgever investeer je ook in deze vrouwen. We hebben ook gezien hoe gemotiveerd ze zijn, daarom moeten we ervoor zorgen dat dit project verduurzaamd kan worden.'

Hoe werken opstapbanen?

Hoogopgeleide vrouwelijke nieuwkomers willen graag werken, maar ervaren belemmeringen – ook als ze al langer in Nederland zijn. Steeds meer bedrijven zetten in op een divers personeelsbestand, maar expertise, tijd en geld om inclusief werkgeverschap te creëren ontbreekt vaak. Daarom zetten we bij dit project in op het creëren van betaalde opstapbanen:

  • Werkgevers creëren voor één of meerdere vrouwen een betaalde baan voor minimaal drie dagen per week.
  • Zowel de vrouwen als de werkgevers en hun medewerkers worden het eerste jaar begeleid door experts van Movisie met intervisie, trainingen en workshops.
  • Alle aangestelde vrouwen krijgen de eerste drie maanden wekelijks een groepstraining.
  • Bij sommige werkgevers kunnen zij gekoppeld worden aan senior/oud-professional van het bedrijf om in duo’s het bedrijf te ondersteunen. 

'We zijn nog op zoek naar drie organisaties die minimaal drie vrouwen willen aannemen die in september kunnen starten. Wat lastig is, is dat het bedrijfsleven minder in ons netwerk zit. Er is ook angst voor mislukking vanuit bedrijven. Daarom willen we dit project verbinden met onderzoek en de garantie bieden dat het wél lukt. We willen bedrijven enthousiast maken om deze stap te zetten en ze meenemen in wat het betekent voor organisaties om dit te doen.’

  • Vanaf minuut 58 tot 1 uur en 9 minuten kun je het verhaal van Janny Bakker-Klein terugkijken.

Enthousiasmeren is na deze bijeenkomst gelukt: ‘Ik ben geïnspireerd geraakt door wat er is gezegd. Het kan niet zo zijn dat alleen de taalbarrière ervoor zorgt dat deze mensen niet worden aangenomen’, aldus een deelnemer.

Klaar om samen stappen te zetten naar een inclusieve werkvloer?

Movisie, de Maatschappelijke Alliantie en de Refugee Academy van de Vrije Universiteit Amsterdam willen bij en met werkgevers een inclusieve werkomgeving creëren. Zodat getalenteerde vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond (eerste generatie) duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Voordeel voor je bedrijf: frisse ideeën én nieuwe perspectieven.

Met de deelnemende werkgevers creëren we een programma van inclusief werkgeverschap, waarbij Movisie ondersteuning biedt door het delen van kennis, organiseren van workshops, een gezamenlijke bijeenkomst en intervisiemomenten.

Heb je als werkgever interesse om ook opstapbanen te creëren voor getalenteerde vrouwen? Of ken je een werkgever die dit zou willen? Mail of bel dan naar Jamal Chrifi: j.chrifi@movisie.nl of 06-55440530.