Kom kijken: zelfregie werkt!

Lees alles over zelfregiecentra in hun eigen Visie-paper

Zelfregieorganisaties vervullen op steeds meer plekken een belangrijke rol voor de participatie en herstel van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Zeven organisaties hebben het initiatief genomen om, in samenwerking met Movisie, hun werkwijze op papier te zetten.

Deze organisaties hebben samengewerkt aan het beschrijven van de kern van de werkwijze. Dit leidde tot de paper "Visie". Het is nu te lezen  en gaat over de aanleiding voor zelfregiecentra. Een inspiratiebron voor zelfregieorganisaties én beleidsmakers van gemeenten om de meerwaarde van deze werkwijze in te zien.

Zelfregieorganisaties zijn organisaties van mensen die zelf te maken hebben (gehad) met o.a. psychische problemen. Meedoen in de samenleving is voor veel mensen met psychische of sociale kwetsbaarheid niet vanzelfsprekend. Dat is voor die mensen een probleem, maar ook voor de samenleving. Dit handboek ondersteunt het starten van een zelfregieorganisatie en geeft uitleg aan samenwerkingspartners over de werkwijze. De redactiegroep heeft een glashelder paper gerealiseerd met inbreng van alle initiatiefnemers en ondersteuning van uitgeverij Tobi Vroegh. Dat is eigen kracht en samenwerken!

Met trots presenteren wij het voorwoord en de paper 'Visie'
Lees het voorwoord

Lees de paper

Zelfregiecentra: voor duizenden mensen een veilige plek

In Nederland bestaat een verscheidenheid aan zelfregieorganisaties. Ze hebben de overtuiging gemeen dat onderlinge steun van mensen met vergelijkbare ervaringen onmisbaar is. En ook een sterke betrokkenheid, lef om iets nieuws te beginnen en zicht op het belang van ervaringsdeskundigheid. Samen waren ze al voor duizenden mensen een prettige, veilige plek. Een plek om mee te doen.

Meerwaarde: helemaal welkom zijn én je krachtige kant in beeld

De meerwaarde van zelfregieorganisaties zit in de insteek. De kern is dat mensen benaderd worden vanuit hun talenten en wensen. En niet vanuit hun aandoening en de daardoor ontstane ontwrichting. Zelfregieorganisaties zoeken en zien de krachtige kant van de mens, terwijl de kwetsbare kant er ook mag zijn. Omdat de werkwijze bestaat uit laagdrempeligheid is er ruimte. Ruimte om te doen waar de deelnemer behoefte aan heeft. Onderling contact, een cursus of opleiding, voor de koffie zorgen. Het kan allemaal. Zo ondersteunen mensen elkaar. Die steun is een onmisbare schakel in het hele palet aan ondersteuning en zorg. Het helpt bij het (weer) opbouwen van een eigen leven. En dat sluit naadloos aan bij de huidige transformaties in zorg en welzijn.