Koploper Stadskanaal zet in op herkenbaarheid, vindbaarheid en imagoverandering

Het was één van de negen ambities die de gemeente Stadskanaal geformuleerd had voor het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning en dan met name met betrekking tot het interne proces. Op de vraag hoe dit de laatste twee jaar gerealiseerd is, geven Sandra van Rossem (projectleider OCO gemeente Stadskanaal) en Béate van der Klooster (intern projectleider Welstad) antwoord.

Geschreven door Sandra van Rossem (projectleider OCO) en Béate van der Klooster (intern projectleider Welstad) van gemeente Stadskanaal

Wat is volgens jullie de belangrijkste verandering?

We hebben bijeenkomsten georganiseerd tussen gemeenten en OCO. Deze bijeenkomsten om elkaar te zien zijn heel waardevol. We willen dat OCO herkenbaarder wordt in de gemeente, dat is geslaagd. Zowel bij de gemeente, als bij Welstad. 

Wat heeft jullie hierbij geholpen?

We hebben een beslisboom ontwikkeld. De beslisboom helpt bij het wel of niet inzetten van OCO. We hebben het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin we medewerkers op de hoogte brachten van dit soort tools. Verder hebben we communicatiemiddelen ingezet zoals een flyer en filmpjes. We hebben de beslisboom gedeeld onder de medewerkers in de toegang en het ontwikkelen van communicatiemiddelen heeft daarbij geholpen. Daarnaast hebben we een teamskanaal ontwikkeld tussen de onafhankelijke cliëntondersteuners en de consulenten maatschappelijke zaken van de gemeente, met name het team Wmo.

Wat heeft jullie daarbij het meest verrast?

Het verraste ons dat, voordat de communicatiemiddelen verspreidt werden en het teamskanaal in de lucht was, er al veel meer gebruik van elkaars kennis en kunde gemaakt werd. Dit kwam doordat het gesprek al goed op gang kwam door de bijeenkomsten die we hebben georganiseerd tussen uitvoeringsmedewerkers. Er heerste de afgelopen jaren best veel onduidelijkheid over de inzet van OCO, met name over de meerwaarde en het verschil met algemeen maatschappelijk werk. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van de contacten die er al waren, wat maakte dat kennis niet breed gedeeld werd. Het gevolg daarvan was dat men op zijn eigen eilandje bleef opereren. Vrijwel direct na de eerste bijeenkomsten merkten we dat er gelijk breder van elkaar kennis en kunde gebruik gemaakt werd. Men wist elkaar beter te vinden en keek verder dan alleen de eigen contacten.

Ook interessant

Meer weten over de samenwerking tussen toegang en cliëntondersteuning?

Lees dan hier verder

Wat moeten we ons voorstellen bij het teamskanaal?

Het teamskanaal is een digitaal platform voor kennisuitwisseling, het snel uitzetten van vragen omtrent procedures en uitwisseling van contactgegevens (geen cliëntgegevens) tussen de onafhankelijke cliëntondersteuners en de gemeentelijke consulenten. Zo kunnen zij gebruikmaken van extra gereedschap om de inwoner te voorzien van mogelijke oplossingen bij diens zoektocht in de problemen die men ervaart. 

Waar kan gebruik van worden gemaakt?

  • Raadplegen van namen consulenten en contactgegevens
  • Raadplegen van specifieke deskundigheid/aandachtsgebied per consulent/(onafhankelijk) cliëntondersteuner/buurtmaatschappelijk werker
  • Vragen aan elkaar stellen omtrent procedures en wet- en regelgeving 
  • Vastleggen en raadplegen van werkafspraken

Wat vinden jullie van de resultaten die jullie de afgelopen twee jaar hebben behaald?

Bij onze eigen medewerkers merken we dat het elkaar kennen en elkaar weten te vinden al goed is geslaagd. Het is nog afwachten of het bij de inwoners landt. Het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met een filmpje en een flyer, dus over een tijdje kunnen we meten hoe deze communicatiemiddelen onze inwoners heeft bereikt. Gelukkig draait ons project nog even door volgend jaar. We krijgen hulp van studenten van de Hanzehogeschool die een effectmeting gaan doen voor ons in maart 2023. Daarnaast zijn er nog een aantal aanbevelingen die we goed willen borgen, zoals het organiseren van een collectieve informatiebijeenkomst omtrent OCO en het versterken van de contacten voor specifieke doelgroepen zoals jeugd en anderstaligen.

Wat merken jullie nu al?

We zijn in ieder geval al trots op het feit dat de gemeentelijke consulenten en de onafhankelijke cliëntondersteuners elkaar veel beter kunnen vinden. Er is veel meer gemak in het werk om met elkaar contact te leggen. Daarnaast merken we dat er meer verwijzingen komen van praktijkondersteuners voor OCO. Er zijn goede contacten met ketenpartners/verwijzers. De inwoners weten we nu dus beter te vinden, maar wel via de verwijzers. De impact voor inwoners zullen we pas volgend jaar gaan zien. Maar men komt al over de brug en dat is heel mooi!

Wat willen jullie in 2023 nog bereiken?

We blijven de komende periode investeren in onderlinge ontmoeting. Verder willen we het teamskanaal onder de aandacht blijven houden. We zouden het ook heel fijn vinden als er regelmatig lunchtafels komen. We eten zo samen een broodje en hebben laagdrempelig contact. Dit kan ook van  meerwaarde zijn voor nieuwe medewerkers. We kunnen dan met elkaar in gesprek gaan over zaken waar we tegenaan lopen of waar we elkaar in kunnen versterken. Door die netwerkbijeenkomsten kunnen we elkaar blijven vinden en gezamenlijk dingen oppakken. Dat levert zowel in ons werk, als voor de inwoners veel meer voordeel op. En daar doen we het tenslotte voor!