Koplopergemeenten cliëntondersteuning gezocht

artikel - 16 mei 2017

De cliëntondersteuning is sinds de start van de WMO in 2015 volop in ontwikkeling. Er zijn veel mooie vernieuwingen zichtbaar, maar er zijn ook nog een hoop verbeteringen mogelijk. Om die ontwikkeling een impuls te geven heeft de VNG samen met de cliëntenorganisatie Ieder(in), en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het initiatief genomen tot het project Koplopers Cliëntondersteuning.

In dit project (gesteund door Movisie) worden 12 tot 15 gemeenten die vooroplopen in het vernieuwen van de cliëntondersteuning in het zonnetje gezet. Ze worden gevraagd in hun regio het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden en Movisie willen op deze manier cliëntondersteuning voor burgers en beleidsmakers beter zichtbaar maken en het gebruik van cliëntondersteuning bevorderen.

Wat betekent het koploper zijn?

Koplopers gaan in hun regio aan de slag op een manier die zij zelf (met hun partners) bepalen en zij doen dat op eigen kracht. VNG zal elke maand een mooi voorbeeld uit/van een koploperregio in de etalage zetten. Aan het begin is een kickoff bijeenkomst voor de koplopers (de wethouder en max 2 gasten per gemeent) de staatssecretaris (o.v.b.) waarin uitgewisseld wordt hoe ieder in de regio aan de slag gaat. Er is een slotbijeenkomst (voorjaar 2018) waarin de opbrengsten worden gedeeld en wordt vooruitgeblikt naar 'wat ons nog te doen staat' in de nieuwe collegeperiode 2018-2022.

Hoe kunt u kandidaten aanmelden?

Stuur een mail van maximaal één A4tje waarin u aan de hand van onderstaande 3 beoordelingscriteria uw voordracht toelicht. U kunt de voordracht mailen naar Bob.vanderMeijden@VNG.nl

De inzendtermijn sluit op 1 juni 2017 17:00 uur

Beoordelingscriteria

Er is geen ideaal model voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Het is juist aan gemeente en hun lokale en regionale partners om een vorm te vinden die van goede, laagdrempelige cliëntondersteuning een succes maakt. Een jury, gevormd uit bestuurders van VNG, Ieder(in) en Koepel Adviesraden Sociaal Domein, zal koplopers selecteren aan de hand van de volgende kenmerken:

1. Cliëntondersteuning staat hoog op de agenda

Staat cliëntondersteuning hoog op de agenda in de gemeente (of regio)? In de gemeenteraad, het overleg met cliënten en in de adviesraad. Met andere woorden: leeft het onderwerp?

2. Gezamenlijk en lerend ontwikkelproces

Ontwikkelen van cliëntondersteuning is een gezamenlijk proces. Veel kennis over hoe cliëntondersteuning zou moeten functioneren, zit bij de mensen die het geven (zowel vrijwilligers als professionals) en bij hen die er gebruik van maken. Benut de gemeente deze kennis? Is het ontwikkelingsproces een gezamenlijke operatie van gemeente, burgers/cliënten, professionals en vrijwilligers?

3. Lerend proces / innovatieve aanpakken

Naast hoge prioriteit en dialoog is een lerende aanpak belangrijk. Worden signalen of problemen benut om de uitvoering te verbeteren? Zijn er mooie vernieuwingen gerealiseerd, of in wording? Het kan gaan om allerlei aspecten rond de cliëntondersteuning. We noemen slechts enkele voorbeelden van innovaties:

  • omgaan met verscheidenheid van doelgroepen
  • integrale / levensbrede cliëntondersteuning
  • synergie tussen professionele en vrijwillige cliëntondersteuning
  • organisatie en borging van onafhankelijkheid
  • bevorderen van bekendheid en gebruik
  • meten van cliëntervaringen en -oordelen en vertalen in beleid

Beoordelingsproces

Als de voordrachten voor koplopergemeenten binnen zijn en de inzendtermijn is gesloten, beoordelen vertegenwoordigers van VNG, Iederin en Koepel welke gemeenten het beste voldoen aan de gestelde criteria. Voordracht en toetsing verloopt als volgt:

  1. Alle drie de organisaties werven mogelijke kandidaten onder hun achterban.
  2. De beoordeling wordt gedaan door vertegenwoordigers van de drie organisaties.
  3. Koplopers moeten voldoen aan minstens twee van de drie criteria.

Meer weten over cliëntondersteuning in Wmo2015?

 

Reacties

Reageer op dit artikel

2 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.