Kortdurend verblijf krijgt vorm als respijtzorg

Adempauze voor mantelzorgers
artikel - 18 november 2015

Mensen die 24 uur per dag verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun vader, moeder, kind, broer of zus, kunnen wel een adempauze gebruiken. Ze zijn ‘s nachts ook vaak in touw en hebben naast de zorgtaken ook andere verantwoordelijkheden, zoals een baan of gezin. Hoe kunnen gemeenten deze mantelzorgers ondersteunen?

De tijdelijke overname van zorg waardoor mantelzorgers even vrijaf krijgen heet respijtzorg. Dit is er in verschillende soorten en maten: buitenshuis of thuis, voor mensen met verschillende beperkingen, leeftijden en culturele achtergronden en geleverd door bekenden, vrijwilligers of professionals. Denk hierbij aan een programma op de zorgboerderij of in het wijkcentrum, oppasdiensten aan huis en vakantieweken voor kinderen.

Adempauze

De tijdelijke overname levert respijt op: een adempauze voor degene die normaal gesproken verantwoordelijk is voor de zorg. Hij of zij kan even naar de kapper, een boek lezen, werken, een nacht doorslapen, een uitstapje maken of aandacht besteden aan andere kinderen in het gezin. Dit voorkomt overbelasting. Goede zorgen dus voor de mensen die zelf belangeloos zorgen.

Tips voor gemeenten

Hoe kunnen gemeenten een breed palet aan respijtvoorzieningen organiseren? Enkele tips:

  • Communiceer over respijtzorg: juist omdat het een ingewikkelde boodschap voor een complexe en gelaagde doelgroep betreft.
  • Stel kwaliteitseisen aan het aanbod en zorg voor een lage drempel.
  • Werk gekanteld: kijk breed, cliënt- en systeemgericht naar mensen en hun hulpvraag. Wat kunnen zij op eigen kracht en met eigen netwerk en waarvoor is een collectieve of individuele voorziening nodig?
  • Breng het aanbod in de gemeente en de regio in kaart: samen met verwijzers, Steunpunt Mantelzorg, Vrijwilligerscentrale, Wmo-loket, aanbieders in zorg en welzijn. Kijk daarbij ook naar nieuwe partners en slimme samenwerking.
  • Zorg voor een breed aanbod van respijtzorg: van licht tot zwaar, van eigen kracht tot individueel en professioneel. Stimuleer hulp uit eigen kring, maar besef dat sommige zorg niet door buren, vrijwilligers of collectief geleverd kan worden.
  • Breng mantelzorgers in de gemeente in kaart; ga na wat hun hulpvraag is, op welke plaatsen ze komen en welke contacten ze leggen. Doe dat enerzijds met de huidige aanbieders, anderzijds met cliënten en mantelzorgers zelf.

Dit artikel is geschreven voor het magazine ‘Om te bewaren’: een eenmalig magazine ter afsluiting van het project Goed voor Elkaar.

Meer lezen

Op de website van het Expertisecentrum mantelzorg vindt u meer informatie over respijtzorg en praktische tips en instrumenten voor gemeenten, aanbieders en verwijzers.

Downloads
Duurzame respijtzorg - Transities geven impuls
Voorbeeld_Handen-in-huis
Voorbeeld_Respijthuis-Alkmaar
Voorbeeld_Stichting-Wielewaal
Voorbeeld_Zonnehuisgroep-Noord