Korte videofilms over vier inspirerende initiatieven Wij in de Wijk

Polka (Den Haag), Kenhem (Ede), De Oude Bieb (Groningen) en Choku Gym (Zaandam). Het zijn vier lokale initiatieven die Movisie bezocht en beschreef voor het meerjarige project Wij in de Wijk. Samen met Cinedoc maakte Movisie de afgelopen maanden korte videofilms over vier deze initiatieven, die anderen kunnen inspireren om te werken aan meer samenhang in wijken en buurten.

Choku Gym (Zaandam): meer dan een sportschool

Choku Gym, een sportschool voor karate en boksen, staat in de Zaanse wijk Poelenburg. Misschien bekend van de filmpjes van Ismael, de ‘treitervlogger’, inmiddels YouTuber, documentairemaker en straatcoach. In de wijk Poelenburg speelt armoede een grote rol en is het perspectief van kinderen en jongeren, veelal met een migratieachtergrond, niet zo goed. Gelukkig is er de karateschool Choku Gym. Oprichter Nikolov, oprichter traint en helpt kinderen en hun families en dat gaat veel verder dan sporten alleen. Bekijk het filmpje waarin Ivan Nikolov en Suheyla Albayrak vertellen over aanpak en impact van deze sportschool die veel meer dan een sportschool is.

Lees meer over Choku Gym in hoofdstuk 5 van de casusbundel Wij in de Wijk 4

 

Polka (Den Haag): Poolse vrouwen vinden kracht bij elkaar

Den Haag telt de grootste Polengemeenschap van Nederland. Hoeveel Polen precies in Nederland wonen is lastig te schatten, maar het zou om ongeveer veertigduizend personen gaan. Een deel van hen vestigt zich blijvend in Den Haag, maar stuit op barrières bij het integreren in de Haagse samenleving. De Haagse Stichting Polka steunt hen bij hun integratieproces. Polka richt zich specifiek op Poolse vrouwen: ze biedt hun een gastvrije plek, waar vrouwen steun en kracht vinden bij elkaar en stimuleert ze in hun ontwikkeling, zodat ze vervolgens makkelijker de weg vinden in de samenleving. Kijk en luister naar het verhaal van coördinator Anna Kowalska en vrijwillige medewerker Anna Sobczyk.

Lees meer over Polka in de casusbundel Wij in de Wijk 3 

 

De Oude Bieb (Groningen): een plek waar je mag zijn wie je bent

De Oude Bieb is een sociale huiskamer met een inpandige kringloopwinkel in de Groningse wijk Lewenborg. Relatief veel inwoners van deze groene wijk moeten langdurig met weinig geld rondkomen. Activiteiten of uitjes buitenshuis zijn al snel te duur. De Oude Bieb biedt hun een plek waar ze zich thuis voelen en waar geld geen rol speelt. Alle activiteiten zijn gratis. Ook de koffie en thee aan de centrale koffietafel: de plek om ervaringen uit te wisselen, waar wordt gelachen en ideeën voor activiteiten spontaan ontstaan. En waar bezoekers volop de kans krijgen zich te ontwikkelen. Coördinator Fen Strating en vrijwilliger Margriet de Boer laten zien hoe dat werkt.

Lees meer over De Oude Bieb in de casusbundel Wij in de Wijk 3

 

Kenhem (Ede): wijgevoel in een vinexwijk

Wie aan het eind van de werkdag in de knusse en groene vinexwijk Kernhem in Ede de gezinsauto’s en bakfietsen door de straten naar hun opritten ziet manoeuvreren, denkt waarschijnlijk in yuppenwijk te zijn beland. Cijfers bevestigen dat het een economisch zelfredzame wijk is. De keerzijde is echter dat het gevaar van sociale armoede er op de loer ligt. Mensen delen hun simpele klusvraag niet makkelijk met buurtgenoten, laat staan hun persoonlijke tegenslag. Hoe creëer je in zo’n wijk een wijgevoel en hoe maak je een nieuwbouwbuurt tot een plek waar mensen samen optrekken? René Hendriksen, coördinator vrijwilligers en directeur Kees Hogendoorn laten zien hoe het project Kenhem het aanpakt.

Lees meer over Kenhem in de casusbundel Wij in de Wijk 3