Koudwatervrees voor online hulpverlening? Nergens voor nodig

6 januari 2016

Je kent ze ongetwijfeld: smartphone-evangelisten die je ervan proberen te overtuigen om meer met social media en online hulpverlening te doen. Is dat nu echt nodig? Alares en Movisie denken van wel. Wij zien dat technologie bijdraagt aan het transformatieproces waar professionals middenin zitten en dat deze tools de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen écht invulling kunnen geven.

Deze nieuwe werkwijze leidt tot een (cultuur)verandering gericht op een verandering van houding en gedrag; wat betekent het werken met zelfredzaamheidsapps voor de relatie met de cliënt? Vijf redenen waarom wij enthousiast zijn over sociale technologie; niet om te overtuigen, maar om te inspireren.

1. Stijging van kwaliteit en tevredenheid door online ondersteuning

De App Kwikstart versterkt de zelfredzaamheid van jongeren. Als een jongere 18 jaar wordt, moeten heel wat zaken zelf geregeld worden. Hij of zij moet verzekeringen afsluiten, studiefinanciering aanvragen en overzicht houden over eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart staan alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast is er veel informatie te vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, gezondheid en allerlei andere praktische tips. Kwikstart is daarmee een mooie aanvulling op de professionele ondersteuning. Meer voorbeelden van apps die de kwaliteit en tevredenheid ondersteunen zijn Huisbezoek en JouwGGD.

2. De regie blijft bij de cliënt

De BETERapp is een simpele app waarbij de cliënt regie houdt over zijn/haar dossier. Met de app kan de cliënt dagelijks zijn stemming bijhouden, een doel en activiteiten instellen en bijhouden hoe goed deze zijn behaald. Als het alleen niet lukt, dan kan de cliënt een vriend, familielid, mantelzorger of professionele hulpverlener inschakelen. Voor sociaal werkers is het niet altijd even makkelijk om cliënten ‘los te laten’. Met deze app wordt het zowel voor de sociaal werker als de cliënt makkelijker om de ‘op-eigen-benen-stap’ sneller te zetten. Meer apps zoals de BETERapp zijn: Mijn GezondheidsPlatform, JouwOmgeving, Quli, MeXtra.

3. Communicatiemogelijkheden tussen cliënt en professional nemen toe

De Kanta-Messenger is een app waarmee de cliënt zelf een zorgnetwerk kan opzetten en organiseren. Vervolgens kan de cliënt met dit netwerk appen. Met de Kanta kun je snel en veilig vertrouwelijke informatie delen. Als er meerdere hulpverleners over de vloer komen, is communicatie en coördinatie een uitdaging. Met Kanta kan een cliënt berichten sturen naar betrokken professionals en zo één plek creëeren waar alle betrokkenen op gelijkwaardige manier kunnen samenwerken. Meer apps zoals de Kanta-Messenger zijn: SWELP en Connectedcare.

Wat is sociale technologie?

Sociale technologie zien wij als de verzamelterm van alle technologische hulpmiddelen die binnen het sociaal domein worden ingezet. Denk daarbij aan mobiele apps, websites en fora, zorgrobots, videocommunicatie en games met een leerdoel (serious gaming). Technologische hulpmiddelen versterken de hulpverlening door uitwisseling van leerzame ervaringen te stimuleren. Ook kunnen technologische toepassingen het (zelf-)organiserend vermogen van professionals en organisaties vergroten én versterken zij de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers. Er zijn al diverse overzichtswebsites van deze zorg-apps en websites. Vind bruikbare tools op:

4. Communicatiemogelijkheden tussen collega’s nemen toe

Met verbeterde communicatiemogelijkheden kun je met collega’s effectiever samenwerken en makkelijker noodzakelijke informatie delen. Er zijn inmiddels tal van sociale online samenwerkingsplatformen beschikbaar. Denk aan Slack, een groepschat voor op het werk. Je kunt via deze chat overleggen, kennis en ervaringen en documenten delen. Naast Slack, is Part-Up een handig platform voor samenwerking binnen teams.

5. Innovatiekracht krijgt meer ruimte met gebruik van sociale technologie.

Naast het verkennen van zorg-apps is een verandering van houding en gedrag noodzakelijk om de cliënt of burger écht de regie te geven. ‘Harry Helpt!’ laat zien dat de transities mogelijkheden bieden voor creatieve oplossingen. Het is een blended aanpak voor gezinnen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Met ‘Harry Helpt!’ is zowel online als offline contact mogelijk met een hulpverlener uit de eigen wijk. Meer voorbeelden van methodieken zijn: Signs of safety en de Sociale NetwerkStrategie.

Je werk leuker en makkelijker maken

Probeer het uit, leer van collega’s en maak de apps je eigen. Toch last van koudwatervrees? Gebruik die evangelist in jouw organisatie! Laat je enthousiasmeren en zorg voor een goede begeleiding.

Tot slot, drie gouden tips om de transformatie binnen de organisatie verder vorm te geven:

  1. Zet pioniers in en laat hen vast die eerste verkenning doen voor het werken met zelfredzaamheidsapps;
  2. ‘Rust, reinheid en regelmaat’: werk toe naar een lerende organisatie waarin collega’s mogen falen en van elkaar kunnen leren door intervisie;
  3. Voorkom dubbel werk: deel kennis en ervaring met collega-organisaties over visie, beleid en het eigen maken van zelfredzaamheidsapps binnen de organisatie.

Auteurs

Gerco Buijk-Dijkstra werkt als innovatie- en organisatieadviseur bij Alares. Hij maakt de zorg ‘leuker en makkelijker’ door het verbinden van sociale technologieën aan de benodigde cultuurverandering bij professionals.