Krachtenbundeling en recentralisatie nodig

Artikel uit Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Wat moet volgens sociaal professionals gebeuren tegen sociaal beleid dat van links naar rechts zwaait, zonder enige inhoudelijke consistentie? De genomineerden voor de titel Sociaal werker van het jaar 2022 zijn duidelijk.

(Re)centraliseren

Socioloog, docent, onderzoeker, jeugdwerker en activist Redouan el Khayari is Sociaal werker van het jaar 2022. Hij is beslist: continuïteit krijg je alleen als gemeenten hun beleid beter afstemmen met zorg- en welzijnsorganisaties. En afscheid nemen van het aanbesteden.

Veel onnodig tijdverlies is het gevolg van slechte afstemming tussen regio’s, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisatie, vindt El Khayari. Volgens hem is (re)centraliseren de oplossing voor de discontinuïteit in beleid.

Lees hier een uitgebreid interview met El Khayari: 'Maak van sociale hulpverlening een grondrecht'

Zelf initiatief nemen

Jongerenwerker Diana Huurnink werkt voor Avedan in Almelo. Ze vindt dat het sociaal werk er vaker bij de politiek op aan moet dringen om de continuïteit van het sociaal beleid te bewaken. Meer consistentie komt bovendien het vertrouwen in de politiek en het sociaal werk ten goede.

Huurnink vindt dat een goede afstemming tussen overheden vereist is om de continuïteit van beleid te garanderen. 'Maar ook wij zelf kunnen helpen om continuïteit in het sociaal beleid te brengen. Om te beginnen moeten we niet pas tot actie overgaan als de overheid ons dat vraagt. We kunnen zelf ook initiatief nemen.'

Het volledige artikel over dit onderwerp verschijnt 8 oktober in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Abonneren kan hier.

Gezamenlijk investeren

‘De continuïteit van het beleid staat onder druk, omdat gemeenten steeds weer met andere welzijnsorganisaties in zee gaan', zegt jongerenwerker Nadine de Koning van Welzijnskwartier in Katwijk. 'Die voortdurende wisseling van welzijnsorganisaties in gemeenten heeft alles te maken met het systeem van aanbestedingen. Bij elke aanbestedingsronde is het afwachten wie de opdracht binnenhaalt. Dat leidt tot grote onzekerheid, ook bij de burgers. Omdat elke organisatie haar eigen cultuur en werkwijze meebrengt, moeten burgers telkens weer wennen aan nieuwe gezichten. Zo kunnen er natuurlijk geen duurzame relaties ontstaan.'

De Agenda van het Sociaal Werk: continuïteit en methodisch werken

De Agenda van het Sociaal Werk 2022 op 6 oktober gaat over continuïteit en methodisch werken. Vertrouwde gezichten vormen de steunpilaren in het sociaal domein. Maar in de praktijk hebben we te maken met tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit. Frustrerend voor zowel sociaal werkers als de bewoners voor wie zij werken die daardoor afhaken. Wil je over dit grote probleem en over de oplossingen meepraten en meedenken?

Meld je hier aan!