Kringloopwinkels van grote betekenis voor kwetsbare inwoners

22 september 2020

Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie zijn van grote waarde voor de wijken waar ze gevestigd zijn, in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Een sociaal kloppend hart. De maatschappelijke betekenis van kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der Kolk’.

Het rapport, opgesteld door Movisie, werd afgelopen juli officieel overhandigd aan de Haagse wethouder Martijn Balster van Wonen, Wijken en Welzijn. Hij roemde de warme, gezellige sfeer in kringloopwinkels met een buurthuisfunctie en benadrukte het belang van dergelijke plekken in de wijken, die helpen voorkomen dat bewoners in een isolement terecht komen. De gemeente Den Haag heeft in 5 kringloopwinkels een buurthuis ontwikkeld en daarmee een laagdrempelige voorziening voor buurtbewoners gecreëerd waar iedereen terecht kan voor een kopje koffie, een luisterend oor of een activiteit.

Bekijk hier het rapport

Sociale steun

Het rapport, ‘Een sociaal kloppend hart’, maakt duidelijk dat een grote diversiteit aan bezoekers profiteert van deze kringloopwinkels met een buurthuisfunctie, in het bijzonder een groep kwetsbare burgers. Ze vinden er een laagdrempelige gastvrije plek waar ze naast sociale steun en aandacht ook gezelligheid, rust en structuur vinden.

De kringloopwinkels hebben een bredere betekenis voor de wijken waarin ze gevestigd zijn. Bezoekers die elkaar daar hebben leren kennen en vriendschap hebben gesloten, zoeken ook buiten het buurthuis contact met elkaar. De kringloopwinkels dragen zo hun steentje bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk.

Corona

De buurthuizen in de kringloopwinkels van Schroeder hebben tijdens de corona-periode hun deuren moeten sluiten, maar door een belcirkel op te zetten, regelmatig vaste bezoekers te bellen en maaltijden bij hen te bezorgen, hebben ze hun buurthuisfunctie zo goed mogelijk vervuld.

Ook openden ze een informatiepunt bij de ingang van de kringloopwinkels, waar mensen terecht konden met vragen of om boeken of spelletjes te lenen, en werd een speciale Facebookpagina geopend. Verder organiseerden ze onder andere een buitenbingo en rondritjes in een fietstaxi tijdens Koningsdag.

Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie spelen in steeds meer gemeenten een belangrijke rol voor inwoners. Movisie volgt deze ontwikkelingen vanuit het programma sociale basis op de voet.