'Kritisch kijken naar je eigen interventie'

Vijf vragen aan Nelly Heijs over het schrijven van een interventiebeschrijving
artikel - 18 november 2013
Afbeelding bij 'Kritisch kijken naar je eigen interventie'

Community Support is de 100e interventie die is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. Nelly Heijs van Community Support beschreef de interventie voor de databank en vertelt over haar ervaringen. Hoe kijkt zij terug op het schrijfproces? En is Community Support tevreden met het resultaat?

Community Support bestaat al zo’n 12 jaar. Vanuit de Wmo-werkplaats Groningen Drenthe is de methode verder onderzocht en is er gewerkt aan een verbeterd handboek. Voor Community Support een logische stap om vervolgens aan de slag te gaan met een interventiebeschrijving voor de databank Effectieve sociale interventies. Na aanmelding bleek dat de interventie voldeed aan de criteria voor opname in de databank en kon zij aan de slag.


Het doel van Community Support is het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hen zelf regie laten voeren over hun leven. Centraal in de methode staat de supportcyclus. Deze bestaat uit de volgende stappen: het vaststellen van doelen, coaching, het in kaart brengen en verbeteren van het netwerk en het vastleggen van ondersteuning. In evaluatieonderzoek noemen professionals het werken met kleine doelen, het organiseren van steungroepen en het benutten van het eigen netwerk van cliënten als succesfactoren. Cliënten geven de ondersteuning van de professional een hoge score in tevredenheidsonderzoeken. Uit monitoringonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op onder meer het verminderen van eenzaamheid, het vergroten van participatie en het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven. Ga naar de uitgebreide interventiebeschrijving in de databank Effectieve sociale interventies.


Wat was de reden om aan de slag te gaan met de interventiebeschrijving voor de databank?

'Allereerst een stuk erkenning voor onszelf. Voor ons als organisatie, maar juist ook naar de buitenwereld toe. Onze eigen kennis verrijken en een goede beschrijving maken waarin alle informatie samenkomt vinden wij erg belangrijk. Daarnaast willen wij Community Support graag nog beter overdraagbaar maken. Er is veel vraag naar de methode, waardoor wij steeds hard werken aan passend trainingsmateriaal. Maar dat betekent ook dat alles zo opgeschreven moet zijn dat het overdraagbaar is'.

Hoe verliep het schrijfproces van de interventie?

'De methode stond al wel op papier, maar het verder uitzoeken en concretiseren van de achterliggende visie, theorie en werkzame elementen zorgt dat je het allemaal nog veel scherper op je netvlies krijgt. Tijdens het schrijven van de interventiebeschrijving kijk je heel kritisch naar wat je daadwerkelijk doet. Bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen van eigen kracht. Maar hoe doe je dat dan? En met welke onderbouwing? Het was een intensieve klus. Tijdens het schrijven besef je pas hoeveel impliciete kennis er is. In de loop de jaren is er veel literatuur gebruikt, maar dat is lang niet altijd even goed vastgelegd. Het invullen van het werkblad leverde soms wat moeilijkheden op met het format. Gelukkig bood de contactpersoon bij Movisie daar regelmatig een helpende hand in'.

Hoe vond je de begeleiding vanuit Movisie?

'Ik heb de ondersteuning als heel positief ervaren. Iemand die met je meedenkt en kritisch kijkt naar wat wij hebben geformuleerd, eigenlijk een soort coach. Het gaat vaak ook om keuzes en afwegingen maken. Een objectieve en onafhankelijke blik kan dan heel verhelderend zijn, omdat het voor ons als ontwikkelaar soms te vanzelfsprekend is'.

En, nu het klaar is, wat levert opname in de databank jullie op?

'Opname in de databank Effectieve sociale interventies en de weg daar naartoe heeft ons nog kritischer naar onze eigen interventie leren kijken. En maakt dat wij nu ons trainingsaanbod nog gerichter kunnen ontwikkelen. Naast het maken van de interventiebeschrijving zelf levert opname in de databank ons erkenning op. En door het podium dat de databank biedt ook meer naamsbekendheid voor Community Support'.

Heeft u nog tips voor andere ontwikkelaars?

'Zeker. Zie het schrijfproces als een project en neem er de tijd voor. Het helpt om goede afspraken te maken tussen Movisie en degene die de interventie beschrijft. Dit houdt de vaart erin, schept duidelijke verwachtingen en houdt het overzichtelijk. Het is een intensief traject, dus denk er niet te makkelijk over. Maar met de ondersteuning, feedback en kritisch meedenken door Movisie was het zeker de moeite waard'.

Werkt u met een methode die in uw organisatie haar waarde bewezen heeft? Of heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? We nodigen u van harte uit om deze interventies bij ons aan te melden. Lees verder.