De kunst van het ouder worden

5 december 2013

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Met het groeien van de groep ouderen in onze samenleving doen zich nieuwe kansen voor. Bevordering van cultuurparticipatie door ouderen staat hoog op de agenda.

Onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum voor Sociale Interventies toont aan dat actieve cultuurparticipatie belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en het welzijn van ouderen.

Convenant Ouderen en Cultuur

Op 18 juni 2013 ondertekende minister van OCW, Jet Bussemaker, samen met staatssecretaris Van Rijn van VWS het convenant Ouderen en Cultuur. Dit convenant is een initiatief van en mede ondertekenend door de ouderen vermogensfondsen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, het VSBfonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers (NOV). De ondertekening vormde de start van het vierjarig programma Lang leve kunst. Daarin zetten ondertekenaars de komende jaren gezamenlijk in op de bevordering van cultuurparticipatie door ouderen.

Lang leve kunst

Tijdens de lancering werden ook de website en het boek ’Lang leve kunst’ gepresenteerd. In het boek zijn opiniërende en informatieve bijdragen gebundeld van toonaangevende auteurs uit de kunst, welzijn- en zorgwereld maar ook uit de politiek en wetenschap. Doel is een impuls te geven aan een meer positieve beeldvorming rond ouderen en cultuur. Onder meer Hedy d’Ancona, Dingeman Kuilman, Paul Schnabel en Hein Janssen werkten mee aan het boek. Kijk voor meer informatie op www.langlevekunst.nl.

Act Your Age Festival

Ook aandacht voor ouderen in combinatie met kunst en cultuur is er op 12, 13 en 14 december in Maastricht. Ouder worden we allemaal, maar niemand wil het zijn. Vanaf de dag dat je geboren bent, ben je aan het verouderen. Ouder worden betekent verandering, in elke levensfase, voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. Toch roept het negatieve beelden op. Het internationale Act Your Age Festival wil de bestaande beelden over verouderen en ouderdom kantelen én aanvullen, met de danskunst als startpunt. Het laat ‘de kunst van het ouder worden’ in zijn volle breedte zien. Het festival brengt kennis en kunde uit de kunstsector, zorg, wetenschap en maatschappij samen.

Unieke formule

Naast dansvoorstellingen met dansers tussen de 16 en 85 jaar zijn er verrassende lezingen en workshops van inspirerende kunstenaars, prominente wetenschappers en Europese opiniemakers op het gebied van de oudere mens en het ouder wordende lichaam. Er zijn (dans)workshops en er zijn exposities. Maar er zijn vooral ontmoetingen tussen de verschillende generaties, tussen wetenschap en kunst, en tussen experts op het gebied van ouder worden en de ouderen zelf.

Nederlandse Dansdagen Satellites

De organisator, de Nederlandse Dansdagen, wil middels Dansdagen Satellites, zoals Act Your Age Europe, internationale projecten rondom een belangrijk maatschappelijk thema kennis en vragen uit de professionele danskunst verbinden met de bredere maatschappij.

Voor wie is het Act Your Age Festival?

Het Act Your Age Festival is een dansfestival voor de dansliefhebber en dansprofessional dat een nieuwe en prikkelende kijk biedt op de kracht en schoonheid van het oudere lichaam. Daarnaast is het ook een congres waar professionals uit de zorg, welzijn, de medische wetenschap en de danskunst kennis en ervaring uitwisselen. Het festival richt zich expliciet ook op de nieuwe generatie professionals uit deze beroepsgroepen en wil studenten in aanraking brengen met de kracht en schoonheid van de oudere mens. Het Act Your Age Festival is een moment waarop leren en genieten van kunst en cultuur samenkomen. Een uniek festival dat kennis, kunde en kunst samenbrengt. Kijk voor meer informatie op www.actyourage.eu/nl/festival/.

In mei van dit jaar verscheen een position paper over de maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten. Lees verder en onderteken de position paper.