Laagdrempelige ontmoetingsplek in Almere

26 oktober 2017

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belichten wij elke maand in deze serie een inspirerend voorbeeld. De GedachtenKamer is een ontmoetingsplek voor en door mensen met beginnende vergeetachtigheid/dementie en hun mantelzorgers uit Almere.

De GedachtenKamer is een ontmoetingsplek voor mensen met cognitieve problemen, beginnende vergeetachtigheid/dementie en hun mantelzorgers, familie, vrienden en kennissen uit Almere. Bezoekers hoeven geen diagnose te hebben. In totaal zijn er 27 vaste bezoekers.

De GedachtenKamer in het kort

De GedachtenKamer biedt vier dagdelen per week dagbesteding. Zij streeft er naar een huiskamer te zijn waar mensen zich prettig en uitgenodigd voelen. Deelnemers worden benaderd vanuit wat ze kunnen en willen. Ze worden aangesproken op hun ‘menszijn’ en niet op hun ziekte. Dat geeft mensen het gevoel dat ze nog meedoen. De GedachtenKamer is gelegen in een buurthuis. Hierdoor komen de deelnemers op een plek waar allerlei activiteiten plaatsvinden en verschillende mensen komen. Zo ontstaat verbinding met de buurt.

Serie inspirerende voorbeelden dagbesteding
Om gemeenten en aanbieders van dagbesteding te helpen in hun zoektocht naar naar nieuwe manieren van dagbesteding belicht Movisie elke maand een inspirerend voorbeeld. Eerder publiceerden we over de voorbeelden Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, Enik Recovery College, Dagcentrum Kraaipan en Flevo Fiets.

Waarom is dit vernieuwend?

  • Deelnemers/bezoekers worden zo lang mogelijk als burger aangesproken.
  • Zorg en welzijn werken samen. Ze stellen het belang van de bewoner voorop, niet het belang van de organisatie. Belangrijk hierbij is het Ketennetwerk Dementie in Almere.
  • De locatie van de GedachtenKamer is vernieuwend. Vanuit het buurthuis komen bezoekers/deelnemers op een plek waar ook andere activiteiten en mensen zijn en ontstaat er verbinding met de buurt.
  • Bezoekers/deelnemers worden aangesproken op hun mogelijkheden. Er wordt gekeken naar wat mensen nog kunnen en willen. Lukt iets niet, dan wordt passende ondersteuning ingeschakeld.

Meer weten over vernieuwing in dagbesteding? Bekijk de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling:

Download publicatie

Goede ervaringen

In het kader van een jaarlijkse evaluatie is voor de GedachtenKamer is een aantal interviews gehouden met bezoekers.. In die interviews vertellen cliënten over hun positieve ervaringen met de GedachtenKamer. Naast de oorspronkelijke locatie is De GedachtenKamer nu ook op een tweede locatie in Almere gestart.

Begin 2016 deed Movisie een inventarisatie bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Hieruit bleek dat er nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachtingen waren echter, dat het aanbod zou worden vernieuwd en dat de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd. Zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan. Een jaar later bracht Movisie de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling uit. Hierin worden de 45 projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Daarnaast beschrijven we in deze publicatie 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.