Laaggeletterden komen met eigen oplossingen in wedstrijd

De stembus is open!

13 februari 2018

Nederland telt naar schatting 2,5 miljoen laaggeletterden: mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Dit heeft een enorme impact op hun leven en zelfredzaamheid. In het project ‘Vanzelfsprekend’ presenteren zij hun eigen oplossingen voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen en doen hierin mee aan een landelijke wedstrijd.

De afgelopen maanden werden tien groepen laaggeletterden bij lokale maatschappelijke organisaties uitgenodigd om hun ervaringen te delen, maar ook breder te kijken. Tegen welke problemen loop je aan als laaggeletterde? Wat helpt je verder? Welke boodschap wil je andere mensen meegeven als het om laaggeletterdheid gaat? Negen van de tien groepen hebben hun idee, oplossing of boodschap verwerkt in een korte presentatie waarmee ze meedoen aan deze landelijke wedstrijd. Van een voorleesbril tot een soapspot om het taboe bespreekbaar te maken.

Inzendingen

Op de website www.telmeemettaal.nl kun je van 19 februari tot en met 11 maart a.s. alle inzendingen bekijken van de deelnemende groepen en gelijk je stem uitbrengen op het beste of origineelste idee. Vervolgens zal ook een vakjury de ideeën beoordelen. De publieksprijs en de juryprijs worden op 19 maart bekendgemaakt. Alle deelnemers worden beloond met een leuke attentie. Tel mee met Taal en Movisie gaan met de deelnemers van de winnende teams bekijken of hun idee ook uit te voeren is.

Samenwerking Tel mee met Taal en Movisie

Het project  ‘Vanzelfsprekend’  is onderdeel van landelijk actieprogramma Tel mee met Taal en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. De groepen deelnemers zijn in het hele land aan de slag gegaan, onder begeleiding van de maatschappelijke partnerorganisaties Zorgbelang, Partoer, CMO STAMM en Spectrum met Elan. De ideeën zijn uitgewerkt in een korte presentaties die de deelnemers zelf hebben uitgewerkt.

Landelijk actieprogramma

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen. Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen zij ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.

Trainingen laaggeletterdheid
Voor sociale professionals biedt Movisie de gratis e-learning Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteams aan. Daarnaast geeft Stichting Lezen & Schrijven trainingen over laaggeletterdheid. https://www.lezenenschrijven.nl/

Lees ook het artikel: Laaggeletterdheid: wat kun je als sociaal wijkteam doen?