Laat thuisloze LHBT-jongeren niet buiten de boot vallen!

5 maart 2015

Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat thuisloze lesbische, homo-, biseksuele- en transgender jongeren 7 keer vaker slachtoffer worden van geweld dan hun leeftijdsgenoten op straat. Maar ons land loopt nog achter als het gaat om onderzoek naar en goede ondersteuning voor deze jongeren. Een eerste stap om hier verandering in te krijgen wordt nu gezet: een boot met dak- en thuislozen op de grachtenparade van de Gay Pride 2015. Om te zorgen dat thuisloze LHBT-jongeren in onze maatschappij niet buiten de boot hoeven te vallen.

In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar thuisloze LHBT-jongeren. Maar in Amerika blijken jongeren met lesbische, homo, biseksuele en transgender (LHBT) gevoelens twee keer vaker het huis te verlaten dan hun leeftijdsgenoten. 40% van de mensen in de opvang identificeert zichzelf als LHBT, terwijl dat voor de algemene bevolking tussen de 5 en 10% ligt. Waarom is dit cijfer zo schrikbarend hoog? De helft van de LHBT-jongeren die te maken heeft met thuisloosheid geeft aan dat ze zijn weggelopen door afwijzing van familie of uit huis zijn gezet. En een derde is fysiek, emotioneel of seksueel misbruikt.

Naomi, een voorbeeld uit eigen land

Ook in Nederland zijn er thuisloze LHBT-jongeren, een onzichtbare en vergeten groep. Naomi is daar een voorbeeld van. Zij vertelt op de website van Vrij Nederland haar verhaal: nare scenes thuis, bedreiging en intimidatie. Ze was bang. Het ging niet langer en dus is ze halsoverkop vertrokken. Het verhaal van Naomi heeft me geraakt en mijn ogen geopend. Wat staan deze jongeren voor zware uitdagingen!

Om depressief van te worden

Naast de moeilijkheden van overleven op straat, ervaren thuisloze LHBT-jongeren de uitdagingen van coming out en discriminatie die LHBT-jongeren überhaupt hebben. Transgenderjongeren worden zelfs meer gediscrimineerd dan welke andere specifieke groep in de opvang dan ook. Niet voor niets hebben ze een slechter welzijn en vertonen ze vaker depressieve symptomen. Naomi somt dan ook een lang lijstje op: angststoornis, dwangneurose, posttraumatische stressstoornis, borderline en ze hoort stemmen. Toen haar gevoel van ongeluk almaar sterker werd wilde ze de pijn niet meer voelen en deed ze een zelfmoordpoging.

Een grenzeloos bestaan

De thuisloze LHBT-jongeren uit Amerikaanse onderzoeken voelen zich niet veilig op de opvang, slapen daardoor op straat en worden dus meer blootgesteld aan het risico van middelengebruik. Ook krijgen ze vaak te maken met geweld en intimidatie. De jongens zijn meer slachtoffer van seksueel geweld en LHBT-jongeren zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenoten op straat 7 keer vaker slachtoffer van fysiek geweld. Naomi is dit ook overkomen. Toen ze tevergeefs vrienden had gebeld voor een slaapplek, liet ze zich tot sluitingstijd trakteren door jongens. Een van hen was veel verder gegaan dan ze wilde.

Alleen op straat

Voor LHBT-jongeren is het moeilijker om het leven weer op te pakken, als zij op straat komen te staan. Niet weten hoe de hulpverlener die je treft denkt over je seksuele voorkeur of genderidentiteit en een vermoeden van gebrek aan kennis maakt de drempel heel hoog voor LHBT-jongeren om hulp te zoeken. Ze zijn gedwongen hun tijd door te brengen in een omgeving waar het gevaar op elke hoek van de straat schuilt en kunnen daardoor ook niet terugvallen op een eigen netwerk voor steun. Gelukkig is dat Naomi wel gelukt. Ze leerde haar vriendin Elsa kennen via Twitter. Aan elkaar kunnen ze nu de gemiste steun geven.

 

Wie biedt (h)erkenning?

In Nederland moeten ervaringen van thuisloze LHBT-jongeren en hulpverleners in kaart worden gebracht. Zodat zij nog betere ondersteuning kunnen krijgen. Daarom vind ik het mooi om te zien dat zorgorganisatie HVO-Querido opstaat en opkomt voor deze jongeren. Ik hoop ik dat veel Naomi’s met hen over de grachten varen deze zomer. Zodat zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. En zodat iedereen ervan overtuigd raakt dat we nog vele stappen moeten zetten in ons tolerante Nederland. Wat u kunt doen? Beginnen bij de kern van het probleem waardoor LHBT-jongeren uit huis gaan: het voorkomen van afwijzing. Zodat ze in onze maatschappij niet tussen wal en schip hoeven te vallen.

 

Deze blog van Maurtis Boote is eerder verschenen in Het Parool.