Laatste groep koplopergemeenten aan de slag met versterken cliëntondersteuning

20 april 2020

Met een online kick-off ging voor 26 nieuwe koplopergemeenten op 16 april het programma Koplopers Cliëntondersteuning van start. Deze vierde groep brengt het totaal aantal deelnemende gemeenten op 92. Binnen het programma gaan gemeenten aan de slag om de bekendheid, het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

De nieuwe en tevens laatste groep deelnemers aan het vierjarige Koplopers-programma zijn de gemeenten:

Veere, Alblasserdam, Vught, Hendrik-Ido-Ambacht, Rheden, Beekdaelen, Eindhoven, Stadskanaal, Ede, Westerkwartier, Meierijstad, regio Friesland (met 3 gemeenten), Neder-Betuwe, Goirle, Landgraaf, Weert, regio Achterhoek (met 8 gemeenten).

Online start

Een gevarieerde groep deelnemers waaronder wethouders, beleidsmedewerkers en kwartiermakers namen donderdag 26 april deel aan de online kickoff. Zij ontvingen informatie over het programma-aanbod en hoorden van kwartiermaker Lotte Verwijmeren van gemeente Breda welke ervaringen zij als koploper hebben opgedaan: ‘We hebben het met elkaar heel ingewikkeld gemaakt; wij willen het simpeler maken, zodat inwoners goed weten waar ze terecht kunnen met een ondersteuningsvraag.'

In plaats van live uitwisseling en kennismaking maakten de gemeenten filmpjes voor elkaar waarin zij hun ambities over onafhankelijke cliëntondersteuning delen. Meer weten over de ambities? Bekijk dit document met een beschrijving per gemeente.

Cliëntondersteuners denken mee met de inwoner

Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Jeugdwet. Wat zijn mogelijkheden om zorg en ondersteuning te krijgen? Wat wordt van inwoners zelf verwacht? Cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Cliëntondersteuning is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijk voor mensen die zorg krijgen uit de Wlz.

Voor kwetsbare mensen is de impact van het coronavirus en de bijhorende maatregelen extra groot. Het is de clientondersteuner die aanvullend op alle ontstane initiatieven van waarde kan zijn: als luisterend oor, bij het helpen en verduidelijken van een hulpvraag en bij het verkrijgen van passende hulp of ondersteuning. Daarom is het juist nu belangrijk dat gemeenten hun aanbod rondom cliëntondersteuning zichtbaar maken. Lees meer hierover in het artikel 'Cliëntondersteuner biedt helpende hand in tijden van corona'.

Verbeteren bekendheid en uitvoering

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS). Movisie ondersteunt het project.

Meer weten over cliëntondersteuning of het Koploperproject?

Op de themapagina cliëntondersteuning vind je kennis, ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk.

Naar de themapagina Cliëntondersteuning