Landelijke campagne ‘Iedereen is anders’ van start

Jonge LHBTI’s die twijfelen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit en soms met zichzelf in de knoop zitten, een steun in de rug geven. Dat beoogt de landelijke campagne ‘Iedereen is anders’, die op 11 oktober in Vlissingen wordt afgetrapt door Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Centrale boodschap: jij bent oké zoals je bent. Ben je soms in de war omdat je niet goed weet wat je voelt en hoe je dat vindt? Daar is niks mis mee. Er zijn veel mensen die met hetzelfde zitten, en bij wie je steun kunt vinden. In het kader van de campagne is de website iedereenisanders.nl compleet vernieuwd en start op social media en serie verhalen onder de noemer #kweetnie.

Jongeren die denken dat zij homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn, hebben vier tot vijf keer zo vaak suïcidale gedachten als hun leeftijdsgenoten die denken dat zij hetero zijn. Onacceptabel, vinden het ministerie van VWS, 113 zelfmoordpreventie, het COC Nederland en Movisie. Daarom slaan ze de handen ineen met de campagne ‘Iedereen is anders’.

Centraal onderdeel van deze campagne is de vernieuwde website www.iedereenisanders.nl, die jongeren helpt in hun zoektocht. Via info, tips en verhalen van andere LHBTI’s vinden ze de herkenning en erkenning om zichzelf te accepteren en te beseffen dat zij niet alleen staan. Ook lezen ze er hoe en waar ze steun kunnen zoeken als ze in een dip zitten.De vernieuwde website bevat ook een gedeelte voor ouders. Hier staan onder andere tips voor hoe zij het gesprek met hun kind kunnen aangaan en hoe zij hun kind kunnen steunen.

Bezoek iedereenisanders.nl

#kweetnie

De campagne loopt ook via Instagram, met de hashtag #kweetnie. Onder die noemer vinden jongeren ervaringen en verhalen van hoe andere LHBTI’s met hun vragen en onzekerheden omgaan. Ze worden meegenomen naar momenten en situaties waarin zij worstelden met zichzelf en hun gevoelens, en wat ze hebben gedaan om eruit te komen. Totaal verschillende verhalen en video’s, waarin duidelijk wordt dat het volkomen oké is als je het even niet weet.

Bespreekbaarheid ouder-kind

In het kader van de campagne liet het ministerie van VWS onderzoeken in hoeverre ouders met hun kinderen spreken over de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het onderzoek, ‘Bespreekbaarheid LHBTI’ leert dat zeven op de tien ouders al met hun kind spreken over de seksuele oriëntatie. Moeders (77%) voeren deze gesprekken vaker dan vaders (65%). Over genderidentiteit wordt minder gesproken: minder dan de helft van de ouders, 45%, zegt het daar met hun kind over te hebben. Dit komt doordat ouders nog niet goed weten wat genderidentiteit is.

Spannend om te delen

In de periode waarin jongeren nadenken over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit durven zij hier vaak nog niet met hun ouders over te praten. Dat doen zij doorgaans pas bij hun ‘coming out’. 'Juist in de periode van twijfel is een luisterend oor en het vertrouwen dat je je kind geeft om zichzelf te mogen zijn, heel belangrijk,' zegt Else Boss van Movisie. 'Jongeren vinden het vaak spannend hun gevoelens met hun ouders te delen en voelen zich opgelucht als ze eindelijk die stap hebben gezet. Als je als ouder of verzorger vermoedt dat je kind homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender is, raad ik daarom aan zelf het gesprek te openen. Zo kun je je kind steunen in de zoektocht om zichzelf te zijn.’