Late gevolgen van seksueel misbruik

Movisie lanceert pakket voor professionals

21 juni 2017

Vrouwen wachten gemiddeld zestien jaar voordat ze gaan praten over hun seksueel misbruikervaringen. Hoe kun je als professionals die drempel verlagen? Het Wat werkt-dossier seksueel misbruik van Movisie bevat kennis over de benodigde houding en vaardigheden. We zijn op zoek naar professionele teams die aan de slag willen met het dossier.

Het pakket over hulp aan vrouwen bij late gevolgen van seksueel misbruik bestaat uit drie delen: een korte samenvatting, het Wat werkt-dossier en een reflectietool dat professionals helpt om hun praktijk te verbeteren. Het dossier is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en raadpleging van deskundigen.

Bekijk dossier en infographic

Samenvatting

De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste begrippen, zoals seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook triggers, flashbacks en PTSS. Verder bevat het dossier de richtlijnen voor het signaleren van en hulpverlenen bij de late gevolgen van seksueel misbruik.

Centraal staat Sensitive Care, de belangrijkste werkzame factor in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden. De essentie van deze aanpak is: sensitief (respectvol en gevoelig) een sfeer creëren waarin de professional kan vragen naar eventuele negatieve seksuele ervaringen. Het dossier gaat ook in op de meest effectieve vormen van psychotherapie.

Dossier: wat zijn de werkzame elementen?

  1. Kennis van seksueel misbruik en de gevolgen ervan.
  2. Begrip voor wat de cliënt heeft doorgemaakt - ook voor eventuele negatieve reacties van eerdere professionals op onthullingen.
  3. Een open houding voor wat de cliënt nu nodig heeft.
  4. Gevoeligheid voor non-verbaal gedrag van de cliënt, regelmatig checken hoe de cliënt zich voelt.
  5. Geduld en voldoende tijd voor gesprekken.
  6. Psycho-educatie over klachten die mogelijk te maken hebben met seksueel misbruikervaringen, waaronder triggers.

Reflectietool met vier vragen

  1. Wat zijn de werkzame elementen in de werkwijze? De vragen gaan over de in het dossier aangereikte werkzame elementen. De score hierop kan uiteenlopen van zeer slecht tot perfect.
  2. Wat zijn krachten en uitdagingen? Een samenvatting van de meest sterke kanten en de verbeterpunten.
  3. Wat is de ambitie? Een opsomming van de punten waarop verbeteringen nagestreefd worden.
  4. Waarmee verbeter je je werkwijze? Ideeën en afspraken over verbeterstappen.

Wilt u aan de slag?

Movisie is op zoek naar professionele teams die aan de slag willen met het dossier. Bijvoorbeeld Veilig Thuis-teams, sociale wijkteams, teams van (wijk)verpleegkundigen, GGD-medewerkers die hulp bieden aan multiprobleemgezinnen, verloskundigen. Meer informatie bij Nico van Oosten.

Dit artikel verscheen in MOVISIES - juni 2017. MOVISIES is ons gratis relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een abonnement door u aan te melden.