Leefwereld centraal in nieuwe reeks online workshops Movisie

Wat is er nodig om als gemeente structureel te werken en denken vanuit de leefwereld van inwoners? En wat valt er te leren van concrete ervaringen in verschillende gemeenten? Daarover gaat de reeks online workshops Structureel denken en werken vanuit de leefwereld, waarvoor je je nu kunt aanmelden.

Veel gemeenten maken beleid vanuit de systeemwereld: regels en procedures die zijn bedacht vanuit hun eigen logica en werkelijkheid. Volgens Yara Noordewier van Movisie groeit het besef bij gemeenten dat ze een omslag moeten maken naar het centraal stellen van de leefwereld van inwoners. ‘Door structureel te werken en denken vanuit de leefwereld van inwoners kunnen gemeenten passender beleid ontwikkelen en de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren.’

Meer lezen

Meer lezen over het belang van het benutten van ervaringskennis? 

Hoe kunnen gemeenten structureel werken en denken vanuit de leefwereld van inwoners?

‘Door de ervaringsdeskundigheid van inwoners veel meer te benutten. Enerzijds kunnen ze aansluiten bij het ritme en de energie van de mensen om wie het gaat. De initiatieven en activiteiten die al plaatsvinden in de wijk laten zien wat belangrijk is in het leven van inwoners en wat voor hen werkt. Daar vind je de inwoners die het startpunt moeten vormen voor beleid. Daarnaast kunnen gemeenten de ervaringen van inwoners binnenhalen. Bijvoorbeeld door ervaringsraden op te zetten of ervaringsdeskundigen in dienst te nemen. Structureel gaat verder dan het initiëren van een aantal losstaande trajecten. Het vraagt van gemeenten een andere manier van werken, houding en rol. Een benadering die die aansluit bij en dienstbaar is aan de leefwereld van inwoners, en deze faciliteert.'

Wat is de aanpak in de workshops?

‘In elke workshop staat een praktijkvoorbeeld centraal dat we samen verkennen. En we gaan met de gemeenten aan de slag met de vele vragen waar ze mee worstelen. Bijvoorbeeld hoe ze binnen de organisatie ruimte kunnen maken voor ervaringskennis. Of hoe ze de juiste participatievormen vinden om álle relevante groepen inwoners te bereiken. En hoe ze kunnen omgaan met tegenstrijdige behoeftes van inwoners. In de workshops halen we met enkele reflectievragen op welke vraagstukken verder leven bij de deelnemers en welke behoeften zij hebben om hiermee aan de slag te gaan. Op basis daarvan bepalen we de verdere programmering. Samen met deelnemers onderzoeken we wat nodig is om structureel te gaan denken en werken vanuit de leefwereld. Na elke workshop publiceren we een artikel met inzichten en geleerde lessen.’

Meld je aan voor de workshops

Workshop 1: de rol van sleutelpersonen 

Donderdag 20 juni 2024, 15.30 – 17.00 uur

Meld je aan voor deze workshop

Sleutelpersonen kunnen een schakel vormen tussen formele instanties zoals de gemeente en bewoners(groepen). Movisie deed onderzoek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland hoe zij bij kunnen dragen aan het horen van de stemmen van bewoners en het vergroten van de invloed van bewoners op de eigen leefomgeving. In deze workshop leggen we uit welke rollen sleutelpersonen kunnen spelen in het vergroten van zeggenschap, en de bijkomende uitdagingen en aandachtspunten.

Lees meer: Onderzoek naar zeggenschap en invloed van bewoners in Kanaleneiland | Movisie en Infographic toont rollen en kracht van sleutelpersonen | Movisie

Workshop 2: het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen beleid

Donderdag 27 juni 2024, 15.30 – 17.00 uur

Meld je aan voor deze workshop

De gemeente Meppel heeft sinds 2018 een ervaringsdeskundige toegevoegd aan het beleidsteam Amoede en Schulden om de leefwereld en de systeemwereld beter met elkaar te verbinden. De meerwaarde van de inzet van de ervaringsdeskundige heeft zich inmiddels bewezen. In deze workshop wordt ingegaan op de aanpak, succesverhalen en het doorontwikkelen van ervaringsdeskundigheid in beleid.

Lees meer: Ervaringsdeskundigheid in Meppel: op een tandem tegen armoede | Movisie

Workshop 3: aansluiten bij initiatieven in de wijk

Donderdag 4 juli 2024, 15.30 – 17.00 uur

Meld je aan voor deze workshop

Bij Presikhaaf University wordt met sport en onderwijs als vervlochten rode draad ingezet op talentontwikkeling voor jongeren in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Door gedeelde ervaringen en identiteit houden initiatiefnemers haarfijn de balans tussen opvoeden, inspireren en het aanboren van de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de jongeren. In deze workshop laten de initiatiefnemers zien hoe zij aansluiten bij de leefwereld van de inwoners in de wijk en wordt ingegaan op het samenspel met de gemeente.

Lees meer: Home - Presikhaaf University, Digitale publicaties | Movisie | Sport als middel & Gelijke kansen voor kinderen en jongeren

Workshop 4: de ervaringsraad en denktank als bron van ervaringskennis

Donderdag 11 juli 2024, 15.30 – 17.00 uur

Meld je aan voor deze workshop

Een ervaringsraad of een denktank is een manier om ervaringskennis toegankelijk te maken binnen de gemeente. Een ervaringsraad kan ervaringskennis een onafhankelijke en gelijkwaardige rol laten vervullen voor beleid. In deze workshop wordt ingezoomd op het concept ervaringsraad met verschillende voorbeelden. Ook wordt ingegaan op de denktank van de gemeente Rhenen. Deze denktank wordt gevormd door acht inwoners met heel verschillende achtergronden. Zij spelen een belangrijke rol bij het veranderen van de manier waarop wordt gesproken over mensen die met armoede te maken hebben en de vooroordelen die ook hun weerslag binnen beleid hebben.

Lees meer: Ervaringsraad: ‘Laat de ervaringen van mensen écht meetellen’ | Movisie en Digitale publicaties | Movisie | Ervaringskennis