Leeuwarden was klaar voor Roze Zaterdag, maar toen kwam corona

8 juni 2020

De gemeente Leeuwarden was er klaar voor om na jaren voorbereiding eindelijk hun eerste Roze Zaterdag te organiseren. Wegens de coronacrisis is het evenement verplaatst naar volgend jaar. We spreken met wethouder Feitsma over de Roze Zaterdag, over hun enorme drive voor het werken aan een inclusieve stad waarbij LHBTI-beleid de volwaardige aandacht krijgt en de impact van de coronacrisis op de huidige uitvoering.

We hebben te maken met coronamaatregelen, hoe gaat het nu in Leeuwarden?

Het is een totaal nieuwe realiteit die van de ene op de andere dag is ontstaan. Mensen kunnen elkaar niet meer ontmoeten, weinig is nog open, wat het heel hectisch heeft gemaakt. Als wethouder ontmoette ik constant mensen, dat is nu anders. De overgang naar digitale ontmoetingen en digitale vergaderingen verloopt best soepel, dus dat doen we ontzettend knap met z’n allen. Maar er zijn ook zorgen om de verschillende sectoren die hard geraakt worden.

De Roze Zaterdag is afgelast en verschoven naar volgend jaar. Waarom wilden jullie de Roze zaterdag zo graag organiseren?

Het viel ons op dat Friesland nog nooit een Roze Zaterdag had georganiseerd en in Groningen vond het in 2011 voor het laatst plaats. Het feit dat de Roze Zaterdag sinds de jaren ’70 wordt georganiseerd, maakte dat wij het hoognodig vonden om dit grootse evenement naar Leeuwarden te halen. We zijn hier al een aantal jaar mee bezig. We zijn eerst om tafel gegaan met onze uitvoeringsorganisaties zoals Tumba en het COC en andere partijen uit de stad die op commerciële basis roze feesten organiseren. Er is toen geld vrijgemaakt, een bidbook geschreven, politieke gesprekken zijn er in de raad geweest en met de steun van de gehele gemeenteraad zijn we vervolgens hard aan de slag gegaan. En uiteindelijk mochten we de Roze Zaterdag in 2020 organiseren. Helaas maar begrijpelijk is het door de corona nu gepauzeerd, maar in 2021 gaat het er komen.

Het hele jaar staat in het teken van de Roze Zaterdag en daarvoor hadden we de slogan ‘Friesland kleurt’ bedacht. Heel simpel, maar krachtig. Voor ons was het niet de bedoeling om alleen dat weekend van de Roze Zaterdag iets te doen in Leeuwarden, maar door het jaar heen in de hele provincie.

Hoe gaat zo’n proces van afgelasting in zijn werk?

Zo’n besluit wordt genomen op basis van de adviezen die we krijgen vanuit de veiligheidsregio en daarbij conformeren we ons 100% aan de adviezen en richtlijnen van Den Haag en het RIVM. Op een gegeven moment werd het heel duidelijk dat de coronacrisis lang ging duren. Het was niet meer mogelijk om zo’n groot evenement als de roze zaterdag met tienduizenden bezoekers te organiseren. Zelfs het goed voorbereiden kon niet meer, want men kon niet meer fysiek bij elkaar komen. Er stond van alles in de steigers. Ook wat betreft de acts en bands die we moesten contracteren. Als je niet weet of het door kan gaan, maken we die kosten liever wanneer we zeker weten dat het door kan gaan.

3 tips uit Leeuwarden voor een inclusief LHBTI-beleid

  1. Maak dit thema bespreekbaar in de gemeenteraad, bij de inwoners, werkgevers en op scholen.
  2. Inclusie en gelijkwaardigheid is een dynamisch proces: blijf altijd kritisch en onderzoek waar nog ontwikkeling kan plaatsvinden.
  3. Benoem en vier de mijlpalen.

Heeft de coronacrisis ook op andere manieren impact op de uitvoering van het LHBTI-beleid?

Op het gebied van beleidsontwikkeling heeft de coronacrisis geen impact, maar op de uitvoering wel. We zijn vanaf het begin Regenbooggemeente, onlangs hebben we ook de Verklaring van Dordrecht medeondertekend samen met onze hogescholen hier in Leeuwarden. We willen zoveel mogelijk handen en voeten geven aan ons LHBTI-beleid, maar door corona is er stagnatie. Een gevolg is dat de voorlichtingen op scholen gestaakt zijn en dat er bijvoorbeeld geen Roze filmavonden gehouden worden. De uitvoering is weggevallen, maar de beleidsontwikkeling gaat onverminderd door.

Wat zijn jullie belangrijkste beleidsaccenten op LHBTI-beleid?

In ons huidige coalitieprogramma staat de inclusieve stad centraal. Zoveel mogelijk mensen in de stad moeten mee kunnen doen aan de samenleving. Voor het LHBTI-dossier betekent dit dat mensen open en tolerant zijn, dat men in sollicitatieprocedures netjes met zaken omgaat, dat mensen elkaar gelijkwaardig behandelen. Dat is wat we zichtbaar willen uitdragen in de stad. De verklaring van Dordrecht is voor ons een belangrijke mijlpaal. Het is belangrijk dat transpersonen een veilige en prettige werkomgeving hebben, dat je als werkgever voor een goede verlofregeling zorgt mocht dat nodig zijn. 'We zoeken wel iemand anders' mag niet de mentaliteit zijn. Ik vind het best wel stoer dat onze eigen hogescholen, met in totaal wel 25.000 studenten zelf met het initiatief kwam om deze verklaring te ondertekenen. Als gemeente zijn we daar positief op ingehaakt.

En wat zijn de uitdagingen in Leeuwarden?

Uitdagingen hebben we nog steeds, in heel Nederland. Naast tolerantie is er helaas ook nog altijd intolerantie. In de stad laten we dat goed monitoren door onze uitvoeringsorganisaties. Op het moment dat er een patroon te zien is overleggen we met verschillende partijen zoals de provincie en uitvoeringsorganisaties om te kijken wat er moet gebeuren. Maar ik moet zeggen dat Leeuwarden al met al een fijne plek is voor LHBTI’s.

Heeft u nog een gouden tip voor andere gemeenten over het ontwikkelen van LHBTI-beleid?

De politieke context kan dingen ingewikkeld maken, gelukkig is dat in Leeuwarden niet het geval geweest. Een opgave is om het bespreekbaar te maken. Met name om de illusie weg te halen dat het niet meer nodig is in Nederland om specifiek LHBTI-beleid te ontwikkelen. Dat is niet waar, er zijn nog steeds problemen. Voorlichting op scholen is nog echt nodig, instrumenten ontwikkelen om goed te monitoren en problematieken op te lossen is ook nog echt nodig. Een inclusief denk- en handelingskader is hierin cruciaal.

Intussen, na het schrijven van dit artikel, is bekend geworden dat Friesland als laatste Regenboogprovincie wordt. Van harte gefeliciteerd!

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier