Lerende praktijk Verbeteren van de toegang

In een lerende praktijk trek je als gemeente op met Movisie om al doende samen de aanpak van een sociaal vraagstuk te verbeteren.

Wat is een Lerende praktijk Verbeteren toegang

In een Lerende praktijk Verbeteren toegang gaan Movisie en een lokale praktijk (gemeente) een wederkerige samenwerking aan vanuit de vragen van de lokale praktijk én de kennisvragen van Movisie. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis over wat wel en niet werkt bij het verbeteren van de toegang.

Wat levert een Lerende praktijk op

De praktijk trekt samen met Movisie haar plan, Movisie voegt kennis toe, de lokale praktijk probeert uit, reflecteert en past de werkwijze aan en draagt deze breder uit. Zo wordt al doende geleerd, verbeterd en verder ontwikkeld. 

Movisie verzamelt en verspreidt de vernieuwende kennis en ervaring, opdat een breder publiek hier zijn voordeel mee kan doen bij het verbeteren van de toegang voor inwoners.  

Waar ligt de focus op in 2023

In 2023 ligt voor Movisie de focus op versterken van de uitvoeringskracht en oplossingsgericht samenwerken met de inwoner.

Dit doen we onder meer door met een aantal gemeenten Lerende praktijken aan te gaan rond een aantal leervragen.  Voorwaarde is dat de lerende praktijk ook daadwerkelijk van start gaat, zodat je ideeën  en vergaarde kennis ook in de praktijk gaat brengen, hiervan kunt leren en verbeteren. 

Ook starten met een Lerende praktijk?

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail ons dan op toegang@movisie.nl