Levenslange en levensbrede cliëntondersteuning in Roosendaal

Aankloppen bij het Werkplein voor financiële ondersteuning, dat doe je niet zomaar. Veel inwoners voelen een grote drempel bij het vragen van hulp. Wanneer een inwoner dan toch de stap neemt om bij ons aan te kloppen, dan gaat in Roosendaal figuurlijk de vlag uit. Want die eerste stap is een hele belangrijke stap in het (terug)nemen van regie. In gesprek met wethouder Klaar Koenraad, Sylvie Engelander (Werkplein) en Margo van Boxel (MEE).

Geschreven door gemeente Roosendaal, afdeling communicatie

Het verzoek tot bijvoorbeeld inkomensondersteuning staat vaak niet op zichzelf en kan bijvoorbeeld voortkomen uit lopende schulden, of vanuit langdurige werkeloosheid. Maar is financiële hulp wel de juiste of enige hulp die nodig is? Er kan nog veel meer aan de hand zijn, zoals bijvoorbeeld een verslaving, een psychische of lichamelijke beperking, problemen in de relatie op beperkte sociale contacten. Of is er bijvoorbeeld ook ondersteuning nodig bij het vinden van een nieuw dagritme? ‘In gemeente Roosendaal richten we ons op al deze vragen. We kijken dus niet alleen naar de financiële hulpvraag, maar naar de gehele situatie van de inwoner,’ vertelt wethouder Klaar Koenraad. ‘Zo signaleren we ook eventuele andere hulpvragen en kunnen we volledige en passende ondersteuning bieden. We helpen de inwoner op zo’n manier op weg, dat we hem/haar echt verder helpen op korte termijn, maar ook op lange termijn.’

Werkplein en MEE vormen één portaal

Gemeente Roosendaal heeft de krachten van Werkplein en MEE gebundeld. Zo kan de inwoner met vragen op het gebied van Werk en Inkomen de beste ondersteuning ontvangen. Wanneer een inwoner in Roosendaal aanklopt bij het Werkplein dan wordt hij/zij ontvangen door iemand van het Werkplein én een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE. ‘Door samen met iemand van MEE het eerste gesprek te voeren met een inwoner kunnen we de mensen beter helpen.’ Tijdens dit gesprek worden er verschillende vragen gesteld, op ook andere gebieden dan alleen werk en inkomen, om een goed beeld te krijgen en andere zaken te signaleren waar ondersteuning bij nodig is.  

'We helpen de inwoner op zo’n manier op weg, dat we hem/haar echt verder helpen op korte termijn, maar ook op lange termijn'

‘We gaan in zo’n eerste gesprek kijken of er meer problemen en/of hulpvragen zijn,’ legt Sylvie Engelander, medewerker van Werkplein, uit. Het kan zijn dat het feit dat iemand geen inkomen meer heeft te maken heeft met hele andere vragen of drempels. ‘We richten ons dus niet alleen op de procedure voor een aanvraag voor een uitkering. Op deze manier kunnen we inwoners die geen recht hebben op een uitkering, maar toch zitten met veel vragen, ondersteuning bieden. Door samen met de inwoner en de cliëntondersteuner van MEE te kijken naar een andere oplossing. En de inwoners die wel recht hebben op een uitkering kunnen we aanvullende ondersteuning bieden op andere levensgebieden. Want een uitkering ontvangen is niet altijd een (blijvende) oplossing voor een vraag en/of probleem. Het is van belang om juist ook aandacht te hebben voor de hele situatie. Zo helpen we mensen echt verder.’

Levenslang en levensbreed

MEE West-Brabant biedt onafhankelijke cliëntondersteuning op bijna alle gebieden, levenslang en levensbreed. Zij sluiten aan bij het eerste gesprek met een inwoner met een hulpvraag. ‘Door mee te luisteren tijdens zo’n eerste gesprek, kunnen wij heel goed helpen bij het opsporen van andere hulpvragen,’ vertelt Margo van Boxel, medeweker van MEE. ‘En natuurlijk de juiste ondersteuning bieden. Hoe kan jij jouw doelen of oplossingen bereiken? Daar helpen we bij en wanneer dat nodig is begeleiden we bij een aanmelding voor andere vormen van hulpverlening. Daarbij ligt onze focus op het houden van eigen regie.’

'Samen kunnen we dit proces sneller en beter ondersteunen'

Samen bereiken we meer

De samenwerking zorgt ervoor dat er breder wordt gekeken dan alleen het inkomensvraagstuk, helpt inwoners verder en leidt ertoe dat zij de juiste ondersteuning ontvangen. Maar de samenwerking heeft nog meer voordelen. Sylvie Engelander geeft aan dat zij zo een luisterend oor kunnen bieden. En dat deze werkwijze hoop en vooruitzicht geven aan inwoners. ‘Ik hoor vaak terug dat dit enorm wordt gewaardeerd’.

Daarnaast heeft het inrichten van onafhankelijke cliëntondersteuning op deze manier ook een preventieve werking, vult Margo van Boxel aan. Er wordt gekeken naar de hele situatie en er wordt maatwerk geleverd. ‘Zo voorkomen we dat de inwoner steeds opnieuw moet terugkeren met dezelfde vragen.’ Ook zorgt de samenwerking tussen MEE en Werkplein voor betere afstemming tussen de twee organisaties. Er ontstaan korte lijnen en is het gemakkelijk om met elkaar te sparren. ‘Stel, ik heb een telefoontje ontvangen van een inwoner, maar ik weet niet precies hoe we hen goed zouden kunnen ondersteunen. Dan spar en overleg ik even met MEE. Zij denken graag met ons mee,’ vertelt Sylvie Engelander. ‘Zo hebben we van hen geleerd wat voor soort vragen je kunt stellen om de situatie van de inwoner beter in beeld te krijgen.

Ook ontstaat er meer onderling begrip tussen de medewerkers van MEE en Werk en Inkomen en hun werkwijzen, bijvoorbeeld door het doorspreken van aanvragen bij Werk en Inkomen. Dit zorgt er ervoor dat aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld, eventueel met extra ondersteuning van MEE voor de inwoner bij het invullen van de aanvraag en het verzamelen van bewijsstukken. Samen kunnen we dit proces sneller en beter ondersteunen.’

'Inwoners hebben het gevoel dat zij de regie weer meer in eigen handen hebben'

Een trotse kloploper

Dat het project een succes is, is duidelijk. De samenwerking biedt veel voordelen voor de inwoners, maar ook voor de medewerkers. Voor medewerkers voelt het goed om veel meer te kunnen betekenen voor de mensen. Wethouder Klaar Koenraad is dan ook trots op dit project. ‘Dit is nu een perfect voorbeeld waaruit blijkt dat je veel verder komt als je samenwerkt.’ De nauwe samenwerking tussen Werkplein en MEE zorgt ervoor dat inwoners beter worden geholpen. En dat is natuurlijk ook leuker voor de medewerkers. ‘De medewerkers willen die inwoners zo graag verder helpen. Nu kunnen zij dit bieden.’ En dat het werkt, dat blijkt uit de gesprekken met inwoners die vanuit deze samenwerking zijn geholpen. Zij voelen zich gezien en gehoord, vertelt de wethouder. ‘Ook hebben ze het gevoel dat zij de regie weer meer in eigen handen hebben. En dat is precies waar wij naar streven.’