De levensloop van een vrijwilliger

artikel - 30 oktober 2012
Afbeelding bij De levensloop van een vrijwilliger

Vrijwilligers nodig? Wees flexibel en sluit aan op de verschillende fasen in iemands leven. Dat is de kern van de Levensloopbenadering, een methode om nieuwe vrijwilligers werven en behouden. Er zijn drie belangrijke elementen die te maken hebben met de levensloop van vrijwilligers: motivatie, plaats en imago van de organisatie.

De levensloopbenadering is een manier om betrokkenheid bij een vrijwilligersorganisatie te organiseren.

Hoe kan een organisatie meer vrijwilligers werven met de levensloopbenadering?

Bij het werven van nieuwe vrijwilligers zijn er drie belangrijke elementen die te maken hebben met de levensloop van vrijwilligers:

  • de motivatie van mensen voor vrijwilligerswerk
  • het imago van de organisatie
  • de plaats waar je de juiste mensen voor het vrijwilligerswerk te vinden zijn

Door hier bewust op in te spelen, wordt het makkelijker om de juiste vrijwilliger te werven voor de juiste taak en organisatie.

Voorbeeld: ‘Rachel (18) uit Elst gaat niet-westerse bouwkunde studeren in Delft. Zij heeft inmiddels een kamer in de studentenflat aan de Korvezeestraat. Rachel krijgt bezoek van een ouderejaars student die haar uitlegt dat zij vrijwilligerswerk kan doen met andere studenten uit de flat, door bijles te geven aan mbo-scholieren in Delft.’ Rachel is net naar een nieuwe stad is verhuisd en begint aan een nieuwe levensfase. Door haar vrijwilligerswerk aan te bieden wat haar aanspreekt (met andere studenten, ze kan haar eigen talenten inzetten) is de kans groot dat zij dit vrijwilligerswerk wil gaan doen.

Hoezo motivatie?

De motivatie voor het doen van vrijwilligerswerk verandert in de loop van iemands leven. Voor iedereen is die motivatie anders, maar soms komen bepaalde vormen van motivatie bij een specifieke groep vaker voor. Kijk bijvoorbeeld naar de persoonlijke talenten van een individu. Waar houdt hij zich mee bezig? En in welke levensfase bevindt hij zich? Starters zullen vaker vrijwilligerswerk doen om ervaring op te doen, met het oog op hun carrière. Ouders waarvan de kinderen net de deur uit zijn, doen vaker vrijwilligerswerk om het gat in hun sociale netwerk op te vullen.

Hoezo imago?

Door een analyse te maken van het imago van de vrijwilligersorganisatie, wordt duidelijk welk type vrijwilliger binnen de organisatie past of welk type vrijwilliger aangetrokken moet worden om het imago te veranderen.

Voorbeeld: De Telefonische Hulpdienst voor Zwangere Tieners (THZT) besloot twintig jaar geleden vrijwilligers tot 25 jaar aan te trekken. Die kwamen destijds uit de Verloren Generatie (geboren tussen 1955-1970). Inmiddels zijn er nog steeds vrijwilligers uit diezelfde generatie aan de slag, vooral omdat de werving van nieuwe vrijwilligers via bestaande vrijwilligers verliep. De aansluiting bij de tieners van nu (Internetgeneratie, geboren tussen 1985 en 2000) laat daardoor te wensen over. Er wordt een nieuwe wervingsstrategie opgezet om een jonge groep vrijwilligers te bereiken. Voor de huidige vrijwilligers wordt overlegd met de crisishulpdienst om hen een alternatieve plek te bieden.

Hoezo plaats?

Organisaties kunnen de plekken opzoeken waar de mensen uit een bepaalde generatie, levensfase, transitiemoment of met een specifieke leefstijl zitten. Op deze manier kun je je meer gericht wenden tot de mensen die je graag bij de organisatie wilt betrekken. Het is de kunst om de vrijwilligersactiviteiten zo in te vullen dat de motivatie van deze mensen daar ook bij aansluit. Mensen die bijvoorbeeld in een nieuwe plaats komen wonen, zijn geïnteresseerd om hun nieuwe omgeving te leren kennen. Door middel van vrijwilligerswerk kennismaken met anderen in dezelfde plaats, is dan een mooi aanbod van een vrijwilligersorganisatie.

Voorbeeld: ‘Bas (36) en Sandra (35) zijn met hun kinderen van 1 en 3 jaar van Eindhoven naar Dordrecht verhuisd, waar Bas een nieuwe baan heeft. Als nieuwkomers krijgen ze bezoek van de vrijwilligerscentrale in Dordrecht. Sandra wil wel vrijwilligerswerk doen om de nieuwe woonomgeving en de buurtgenoten wat te leren kennen en om met speelgenoten voor de kinderen in contact te komen.’

Hoe zorg je dat vrijwilligers blijven?

Vrijwilligers uit verschillende generaties of met verschillende leefstijlen willen andere waardering en begeleiding. Kom tegemoet aan de wensen van de vrijwilliger door dit op de persoon af te stemmen. Het helpt om de vrijwilliger goed te kennen en zo te weten of zijn leefsituatie en motivatie verandert. Soms kan het goed werken om de vrijwilliger een andere taak binnen de organisatie aan te bieden die op dat moment beter aansluit. Het werken op maat is niet altijd mogelijk, maar door veel soorten vrijwilligerswerk aan te bieden, is de kans groter dat mensen langer bij de organisatie betrokken blijven. Daarnaast is het nuttig om de reden van vertrek goed te kennen als vrijwilligers stoppen. Dit geeft de organisatie informatie over de manier waarop activiteiten eventueel aangepast kunnen worden op de situatie van vrijwilligers.

Voorbeelden van het inspelen op levensloop bij een bepaalde doelgroep:

  • Familievrijwilligerswerk: gezinnen zetten zich gezamenlijk vrijwillig in. Organisaties kunnen inspelen op de levensfase van deze groep en de behoefte om samen met het gezin een leuke en nuttige activiteit te ondernemen. Zie www.familievrijwilligerswerk.nl
  • Maatschappelijke stages: scholieren maken kennis met het vrijwilligerswerk door 30 uur stage te lopen. Voor organisaties is dit een goed middel om jongeren te betrekken. Zie www.maatschappelijkestage.nl (en verwijzen naar dossier artikel over MaS).
  • Studenten: studenten zijn goed georganiseerd in studenten- en studieverenigingen en zijn bereid zich gezamenlijk in te zetten voor de buurt, stad of een goed doel. Ook zijn ze inventief in het opzetten van activiteiten.
  • Zilveren kracht: campagne waarin senioren door vrijwilligersorganisaties worden gestimuleerd om zich maatschappelijk in te zetten. Zie: (verwijzen naar dossier artikel over Zilveren Kracht, http://www.movisie.nl/134216/def/home/portfolio/portfolio/zilveren_kracht)

De hierboven beschreven voorbeelden komen uit de handige brochure ‘Levensloop en vrijwilligerswerk’ (2011). Deze brochure biedt veel meer informatie en voorbeelden. Wil je aan de slag met levensloopbenadering, Bestel of download dan de brochure. (link naar publicatie).