LHBT-jongeren zijn niet alleen anders

Gemeenten en professionals: stimuleer eigen kracht en ontmoeting

30 juli 2014

Onder jongeren is het nog steeds moeilijk om ‘gewoon’ anders te zijn. Slechts 5 procent van de jongeren denkt dat je open kunt zijn op school als je lesbisch, homo of bi bent. Vandaar dat LHBT-jongeren elkaar graag ontmoeten, zodat ze zich voor het eerst in hun leven niet alleen anders voelen. Met de Jeugdwet en nieuwe Wmo voor de deur ligt hier een kans voor gemeenten en professionals. Het is nu de tijd om de eigen kracht van deze kwetsbare groep jongeren te versterken door ontmoeting te stimuleren.

Homo-, lesbische-, bi – en transgenderjongeren krijgen nog vaak te maken met afwijzing. Voor hen is het een uitdaging om te gaan met de spanning en stress die dit veroorzaakt. Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en net als leeftijdsgenoten zichzelf kunnen zijn. Samen kunnen ze praten, huilen en lachen over die dingen die niemand anders om hen heen begrijpt. Met andere LHBT-jongeren zijn ze niet alleen anders.

Jeugdwet en nieuwe Wmo

Juist in de huidige tijd liggen er kansen om ontmoeting tussen LHBT-jongeren mogelijk te maken. De zelfredzaamheid en eigen kracht van hen vergroten, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Jeugdwet en is ook zinnig in het kader van de nieuwe Wmo. Het zorgt voor de versterking van het eigen netwerk en laat het zelfvertrouwen van deze groep kwetsbare jongeren groeien. Bovendien is het een vorm van zelfhulp: in plaats van met een hulpverlener over hun problemen te praten, wisselen ze ervaringen met elkaar uit en vinden (h)erkenning bij elkaar.

Gemeente heeft aanjagersrol

Het is de taak van gemeenten de Jeugdwet en de nieuwe Wmo uit te voeren. Zij hebben een aanjagersrol om de kwetsbare groep LHBT-jongeren volwaardig mee te laten doen aan de samenleving. Zo kan de gemeente subsidiemogelijkheden creëren voor jongeren die ontmoeting opzetten, verschillende partijen om de tafel krijgen en afspraken maken met maatschappelijke organisaties over hun rol bij ontmoetingen. In de handreiking Niet alleen anders: Eigen kracht stimuleren van lesbische, homo-, bi- en transgender-jongeren staan veel praktische tips en voorbeelden hoe gemeenten dit aan kunnen pakken.

Ondersteuning van professionals

Vaak organiseren LHBT-jongeren zelf activiteiten waarbij ze elkaar kunnen ontmoeten. Als professional of vrijwilliger ben je de aangewezen persoon om ze hierbij te ondersteunen. Je kunt jongeren bij elkaar brengen, een luisterend oor bieden, hen helpen bij het opzetten van activiteiten of faciliteren bij de praktische organisatie. In de handreiking Niet alleen anders: Ontmoeting stimuleren tussen lesbische-, homo-, bi- en transgender-jongeren lees je hoe je dit aanpakt. Met deze praktische gids kun je meteen aan de slag!

Benieuwd naar de huidige ontmoetingsmogelijkheden voor LHBT-jongeren? Op nietalleenanders.nl zetten zij hun activiteiten op de kaart en vinden ze veel informatie & tips om hun activiteiten nog beter te maken.