LHBT-ouderen willen graag begrepen worden

Een e-learning kan hierbij helpen

Dat LHBT-ouderen (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen) met net iets andere problematiek te maken kunnen krijgen dan andere ouderen of andere LHBT’s, weten veel mensen niet. Het doorlopen van de module 'Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij een hulpvraag' is daarom een prettige en toegankelijke manier om kennis te maken dit thema. Deze module, die Movisie ontwikkelde in opdracht van Roze 50+, biedt tips, feiten en de mogelijkheid om te oefenen met situaties die je als sociaal professional in de praktijk kan tegenkomen.

In diverse media is afgelopen jaar naar voren gekomen dat veel LHBT-ouderen ‘terug de kast in’ gaan wanneer ze in een verpleeghuis worden opgenomen, of deelnemen aan dagactiviteiten voor ouderen. Daarnaast blijkt dat professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn zich soms ongemakkelijk voelen als het gaat om het ondersteunen van LHBT-ouderen.

 

 

Negatieve reacties

 

LHBT-ouderen vinden het heel belangrijk dat er begrip is voor wat het betekent om LHBT te zijn. Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin homoseksualiteit nog (een groter) taboe was en hoorde bij de psychische ziektebeelden. Uit Utrechts onderzoek (Roze ouderen in Utrecht, 2017) blijkt dat bijna de helft van de LHBT-ouderen  in het afgelopen jaar nog te maken heeft gehad met een negatieve reactie in de vorm van een ongepaste grap of een vervelend opmerking. Datzelfde onderzoek wijst uit dat LHBT-ouderen het heel belangrijk vinden dat een zorgorganisatie laat zien dat ze open staan voor LHBT-ouderen. Dat kan bijvoorbeeld door de medewerkers bekend te maken met het thema, de geschiedenis en de nodige sensitiviteit voor het onderwerp en dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is.

 

Recent onderzoek van het SCP (2018) laat zien dat 14% van de LHBT-bewoners in verpleeghuizen het idee heeft dat ze hier niet open over kunnen zijn in hun instelling. Het vermoeden is dat dat percentage onder transgender ouderen nog hoger is, omdat zij vaak extra kwetsbaar zijn. Dit maakt het extra belangrijk dat ouderen zich meer begrepen en geaccepteerd voelen, zeker binnen een zorginstelling.

 

Deze gratis e-learning kun je thuis of op je werk achter je computer of tablet doorlopen. Op deze manier kun je je eigen ongemak verkleinen en bijdragen aan een begripvolle en veilige omgeving voor LHBT-ouderen. Deze e-learning is geaccrediteerd bij het Registerplein. Voor deelnemers is het mogelijk studiepunten te behalen.

 

Direct naar de module