Van LHBTI naar lhbti+

28 februari 2022

De manier waarop de regenbooggemeenschap wordt aangeduid, is permanent in beweging. Movisie hanteerde de laatste jaren ‘LHBTI’ als overkoepelende noemer voor de brede groep, met alle categorieën die daarbinnen vallen. Omdat die aanduiding begint te knellen en sommige groepen daarin niet zijn inbegrepen, gaat Movisie ‘lhbti+’ gebruiken.

Door de jaren heen zijn de benamingen voor de groepen die behoren tot de regenbooggemeenschap geregeld veranderd. Begrijpelijk, want inzichten en perspectieven op seksuele oriëntatie, gender, sekse en seksualiteit zijn voortdurend in beweging. Movisie koos tot op heden, in lijn met het ministerie van OCW, voor de aanduiding ‘LHBTI’. Om meer recht te doen aan de grote diversiteit van groepen, zal Movisie nu ‘lhbti+’ gaan gebruiken. De + staat daarbij voor álle categorieën die niet worden inbegrepen in LHBTI. In aansluiting op de geldende spellingregels zal lhbti+ voortaan met kleine letters worden geschreven, in plaats van met kapitalen. De wijziging geldt voor nieuwe publicaties en uitingen van Movisie. In reeds gepubliceerde documenten wordt ‘LHBT’ of ‘LHBTI’ niet aangepast.

Specifieke groepen

Lhbti+ is de nieuwe aanduiding waarmee Movisie met één woord alle groepen binnen de regenbooggemeenschap benoemt en waar bijvoorbeeld ook de ‘q’ van queer en ‘a’ van aseksueel zijn inbegrepen. Wanneer het niet gaat over het geheel, maar over specifieke groepen of categorieën, worden alleen de letters van die groepen of categorieën aangeduid. Zo zal in een publicatie die alleen gaat over lesbische vrouwen, homo mannen en biseksuele personen de aanduiding ‘lhb’ worden gebruikten. Dit is overigens geen aanpassing van onze schrijfwijze, Movisie deed het al op deze manier.

‘Lhbti+ gemeenschap’

Het gebruik van de + aan het einde van lhbti+ levert in samenstellingen een verwarrend woordbeeld op: lhbti+-gemeenschap en bijvoorbeeld lhbti+-beleid. Om die reden kiest Movisie ervoor om het koppelteken weg te laten: ‘lhbti+ gemeenschap’, ‘lhbti+ beleid’. Ook in andere samenstellingen met de +, bijvoorbeeld bij ‘bi+ personen’ of bi+ gemeenschap gebruikt Movisie het koppelteken niet.

Ten slotte nog dit. Voor elke keuze om de diverse regenbooggemeenschap aan te duiden bestaan argumenten vóór en tegen. En als gezegd zijn de perspectieven op gender en seksualiteit permanent in beweging. De hierboven beschreven lijn geldt daarom nu, maar is niet in beton gegoten.