Lhbti+ ontmoeting tijdens coronacrisis

Tips en inspiratie

Veel regenboogactiviteiten zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd. Voor lhbti+ personen die in hun eigen thuissituatie niet altijd zichzelf kunnen zijn en niet altijd voldoende veiligheid ervaren, is dat extra schrijnend. Inmiddels hebben diverse organisaties en initiatieven nieuwe mogelijkheden ontdekt om hun activiteiten, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden.

Veel lesbische, homoseksuele, bi+, trans en intersekse  personen (lhbti+) bezoeken regelmatig activiteiten voor sociaal contact met gelijkgestemden. Deze ontmoetingen zijn belangrijk voor de zelfacceptatie en daarmee empowerment van met name kwetsbare lhbti+ personen, zoals ouderen, jongeren, transpersonen, mensen met een biculturele achtergrond, asielzoekers, statushouders en lhbti+ personen met een beperking. Het zijn zogenoemde ‘safe spaces’ waar ze zich veilig en vrij kunnen voelen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de thuissituatie deze veiligheid biedt. Daarom is het wegvallen van ontmoetingsmogelijkheden voor kwetsbare groepen een extra aandachtspunt.

Tips voor gemeenten en sociaal professionals

In Nederland zijn er, naast de Regenboogsteden, steeds meer gemeenten en sociaal professionals met specifieke aandacht voor lhbti+ personen. Hier volgen een aantal tips en suggesties wat zij kunnen betekenen tijdens deze coronacrisis.

Blijf in contact
Neem contact op met lhbti+ organisaties en initiatieven in je gemeente of regio, inventariseer of en welke knelpunten er zijn. Zo kun je signalen ophalen en kijken hoe je eventueel kunt helpen.
 
Denk mee
Denk met de organisatoren van lhbti+ activiteiten mee over een alternatieve vorm van de activiteit, bijvoorbeeld door het inzetten van online mogelijkheden. Zie voorbeelden verderop in dit artikel. Ook kun je via eigen communicatiekanalen bekendheid geven aan zulke alternatieve activiteiten.

Informeer zorg- en welzijnsprofessionalsInformeer professionals in je gemeente of regio over het belang van extra aandacht voor kwetsbare lhbti+ personen en het feit dat sommige ontmoetingsmogelijkheden nu wegvallen. Informeer ze over alternatieve activiteiten van lhbti+ organisaties of initiatieven.

Informeer over subsidieafsprakenNeem contact op met lhbti+ organisaties en initiatieven met wie je een subsidierelatie hebt over de voortgang van projecten en mogelijke consequenties voor subsidie. Andere proactieve communicatie kan ook behulpzaam zijn, bijvoorbeeld over de mogelijkheid van uitstel of verlenging van projecten.

Inspiratie voor ‘corona-proof’ lhbti+ ontmoetingen

Diverse lhbti+ organisaties en initiatieven hebben inmiddels nieuwe mogelijkheden ontdekt om hun activiteiten, in aangepaste vorm, toch door te laten gaan. Een aantal inspirerende voorbeelden:

Club-T Zwolle - besloten online meeting
In Zwolle organiseert Club-T voor transmannen, transvrouwen, crossdressers, genderqueers en voor mensen die nog zoekende zijn naar hun genderidentiteit maandelijkse bijeenkomsten en een spreekuur. Nu hebben ze besloten een besloten online meeting te organiseren.

Heleen Rompelman, coördinator Club-T vertelt: ‘We misten elkaar en ontmoeting is voor onze achterban ontzettend belangrijk. Na een tip besloten we om met videobeldienst Zoom een besloten meeting te organiseren. Zoom is gratis, je kunt met maximaal 1000 personen tegelijk meedoen en persoonlijke berichten sturen. We gebruikten de gratis versie en daarom moesten we na 45 minuten opnieuw verbinding maken. Onze bezoekers vonden het geweldig om op deze manier contact te hebben, we hebben ontzettend gelachen. We blijven voorlopig op deze manier onze bijeenkomsten organiseren. Het werkt goed en het is belangrijk om in deze tijd contact te blijven houden met elkaar. Kortom, Club T gaat gewoon door!’

Pink Diemen - leesclub via Skype
Pink Diemen is een ontmoetingsgroep voor lhbti+ personen uit Diemen en directe omgeving. Ze organiseren ontmoetingsavonden en andere activiteiten. De bestuursvergadering deden ze via WhatsApp en ook voor de maandelijkse leesclub is een oplossing gevonden. Ed Hagenaars, bestuurslid licht toe: ‘Normaal komen we samen bij iemand thuis om met elkaar dingen te delen over boeken en schrijvers. Iedereen leest een ander boek. We moesten er niet aan denken dat onze club niet door zou kunnen gaan. Een van de deelnemers kwam met de suggestie om via videobeldienst Skype bijeen te komen. Voor mij nog helemaal nieuw, maar het is gratis en heel makkelijk te installeren en gebruiken. De eerste keer was gelijk een succes en iedereen was enthousiast. Wel was de bijeenkomst korter dan normaal, want je zit toch lang naar een scherm te turen. We hebben nu wel besloten om niet maandelijks, maar eens per twee weken onze club te organiseren.’

LHBT Soest-Soesterberg - Virtueel LHBT-Café
De projectgroep LHBT Soest-Soesterberg organiseert al enige tijd met succes een maandelijks LHBT- Café in Soest voor ontmoeting met een hapje, drankje, dansje en een praatje. De behoefte om elkaar te zien en spreken bleek groot. De organisatoren besloten daarom tot een virtuele editie.

Yolande Gastelaars, namens het projectteam: ‘Wij hebben naar manieren gezocht om ontmoeting toch mogelijk te maken. Toen is het plan voor de videobeldienst Zoom geboren. De gemeente betaalt het abonnement voor drie maanden, zodat we onbeperkt gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Ons eerste virtuele LHBT-Café was een geweldig succes. We hebben bijna twee uur uitgebreid bijgepraat met elkaar. We hebben veel bezoekers van 55 jaar en ouder en die konden allemaal prima met Zoom overweg. Naderhand ontvingen we diverse lieve e-mails en appjes waarin ze ons bedankten. Voor volgende edities zijn we al aan het nadenken of we iets meer kunnen doen dan alleen praten, bijvoorbeeld iets met muziek of een spel. Ons volgende Café is op 17 april, onze verjaardag.’

Transgender Netwerk Nederland (TNN) - Dagelijks telefonisch spreekuur
Transgender Netwerk Nederland (TNN) is een bekende organisatie voor transpersonen, die actief is op het gebied van belangenbehartiging, empowerment, emancipatie en netwerkopbouw. De behoefte van de achterban aan informatie en een luisterend oor is zo groot dat TNN heeft besloten om een dagelijks telefonisch spreekuur in te stellen. Samira Hakim, medewerker van TNN: ‘We hebben nu een aparte mobiele telefoon, met een mobiel nummer voor ons spreekuur op werkdagen tussen 16.00 en 17.00 uur. We vinden het belangrijk om bereikbaar te blijven voor de meest prangende vragen. Zorgverleners zijn op dit moment minder goed bereikbaar, maar trans personen willen toch graag vragen en twijfels aan iemand kunnen voorleggen. We bieden vooral een luisterend oor en we geven tips. Mensen bellen over geplande operaties, met hulpvragen of over discriminatie. Voor de meeste telefoontjes geldt: je merkt dat mensen blij zijn dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Sommige mensen zijn extra eenzaam in deze tijd. Het is belangrijk dat je de mogelijkheid tot menselijk contact blijft bieden.’

COC Midden-Nederland - 50+ en COC Contact
In de regio rond de stad Utrecht liggen veel gebruikelijke activiteiten van COC Midden-Nederland stil, maar hun werkgroep 50+ is extra actief en is er gestart met ‘COC Contact’. Hans van Gemmert, coördinator 50+: ‘Vanuit 50+ bellen, WhatsAppen of e-mailen we mensen niet met de vraag: “Ben je eenzaam?”, maar vooral met: “Hoe gaat het?” Doel is om even te kijken hoe het met onze mensen is. Eventueel doen we een boodschap voor ze of leggen we vaker contact. We sturen nu ook vaker de nieuwsbrief met een foto, gedicht of verhaal.’

Laura van Nieuwenhuijze, waarnemend voorzitter: ‘COC Contact is er om te voorkomen dat onze mensen sociaal isoleren. Mensen die behoefte hebben aan contact of die contact willen bieden, kunnen zich aanmelden via onze website. Een bestuurslid matcht mensen aan elkaar, en daarbij houden we onder andere rekening met leeftijd. Het loopt ontzettend goed. Veel aanmeldingen kwamen binnen via onze werkgroep 50+, maar inmiddels melden ook jongeren zich. We hebben tot nu toe al zo’n zestig van deze ‘COC Contacten’ gerealiseerd. Mensen met behoefte aan contact zijn van harte welkom. Ook van buiten Midden-Nederland!’

COC’s Switchboard
Switchboard heeft een uitgebreide agenda met diverse lhbti+ activiteiten met een nieuwe online categorie. Ga naar het actuele overzicht.

 

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier