Lifecoach kan groot effect hebben voor mensen met een lvb

Stel je voor dat je een licht verstandelijke beperking hebt en dat er op de achtergrond altijd een coach beschikbaar is. Iemand die met je meedenkt op alle levensdomeinen. In Zwijndrecht eindigde onlangs een tweejarige pilot met drie lifecoaches. Movisie monitorde de voortgang. ‘Ze besteden negentig procent van hun tijd aan de cliënten.’

‘Voor veel andere sociaal werkers is dat een jaloersmakend percentage’, zegt projectleider Els Hofman, die met drie andere onderzoekers van Movisie de monitor uitvoerde. Het cijfer blijkt uit de eindrapportage Monitoring Waakvlamvoorziening Zwijndrecht. Het rapport noemt het als een belangrijke succesfactor: ‘De lifecoach heeft tijd om een luisterend oor te bieden en kan een vertrouwensband opbouwen.’

Waakvlam

Tijdens de tweejarige pilot in Zwijndrecht werkten drie lifecoaches met in totaal veertig cliënten. De coaches werkten samen 72 uur per week. Een lifecoach fungeert als een waakvlam: hij is laagintensief betrokken en gaat uit van de aanwezige zelfredzaamheid. Idealiter is hij er levenslang en levensbreed, en hij schaalt op naar zwaardere hulp of ondersteuning als het nodig is.

Cliënten

De cliënten in de pilot maakten (nog) geen gebruik van zware individuele begeleiding en/of begeleid wonen. Ze waren zeer te spreken over deze nieuwe vorm van cliëntondersteuning. Zo zegt een cliënt: ‘Ik heb zelfs al vriendinnen verteld dat ze ook een lifecoach nodig hebben. We kunnen niet alles alleen en soms loopt de emmer over.’

Dit artikel verscheen eerder bij Zorg+Welzijn. Lees het hele artikel hier.

Bekijk de eindrapportage Monitoring Waakvlamvoorziening Zwijndrecht hier