Lilian Marijnissen (SP): ‘Een zeker bestaan betekent ook dat je wat te zeggen hebt’

In de aanloop naar het bestaanszekerheidsdebat op zondagmiddag 19 november interviewt Movisie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen over bestaanszekerheid. Vandaag: Lilian Marijnissen van de SP.

Waarom is bestaanszekerheid voor uw partij belangrijk? 

‘Omdat het onacceptabel is dat in een van de rijkste landen ter wereld, Nederland, volgens het Rode Kruis 400.000 mensen voedselhulp nodig hebben. Terwijl de winsten van grote bedrijven hoger zijn dan ooit, het aantal miljonairs pijlsnel groeit, kunnen steeds meer mensen de rekeningen niet of nauwelijks betalen. Er is zoveel geld in Nederland. Dat kan en moet dus anders. Zeker zijn van voldoende inkomen voor het dagelijks leven, een betaalbaar huis, goede zorg en een overheid die er voor je is, is mogelijk als we kiezen voor een ander economisch systeem en onze publieke voorzieningen niet aan de markt en commercie overlaten.’ 

Lilian Marijnissen

Aan wie denkt u bij bestaansonzekerheid?

‘Dan denk ik aan Martine, die hard werkt als alleenstaande moeder maar het gewoon niet redt met deze hoge prijzen. Dan denk ik aan Janet, die onschuldig door de overheid kapot werd gemaakt in het toeslagenschandaal en jarenlang haar zoon daardoor niet zag. Dan denk ik aan Bert, buschauffeur die steeds meer lijnen ziet verdwijnen, de prijzen voor het buskaartje ziet stijgen en collega’s ziet vertrekken die het niet meer volhouden omdat door de ‘marktwerking’ ons OV wordt uitgekleed. En dan denk ik aan Gladys, die jarenlang met liefde in de zorg werkt, maar nu ermee wil kappen omdat de werkdruk te hoog wordt en ze niet de zorg kan geven die nodig is.’ 

Alle partijen hebben bestaanszekerheid hoog in het vaandel staan; waarin onderscheidt uw partij zich van anderen?

‘De SP heeft het niet alleen in verkiezingstijd over bestaanszekerheid, maar altijd. Waar waren al deze partijen toen wij voorstellen deden om het eigen risico af te schaffen, de huren te bevriezen en het openbaar vervoer goedkoper te maken? Voorlopig willen veel partijen vooral pleisters plakken door toeslagen te verhogen en ingewikkelde regelingen op te tuigen om ‘energiearmoede’, ‘menstruatiearmoede’ en ‘vervoersarmoede’ te voorkomen. Maar - zoals de Commissie sociaal minimum al concludeerde - mensen hebben gewoon te weinig geld om rond te komen. Laten we daar eerst eens iets aan doen. Pleisters plakken helpt niet, SP stemmen wel.’

Wat is de belangrijkste actie die u wilt ondernemen om de bestaanszekerheid te vergroten?

‘We willen mensen meer zeggenschap geven. Werknemers over de grote bedrijven, zodat de winsten niet meer worden verdeeld onder de aandeelhouders, maar de lonen van werknemers omhoog gaan en de prijzen in de winkels dalen. Zorgverleners over de zorg, zodat we veel geld kunnen besparen door onnodige bureaucratie, en er meer geld voor zorg naar zorg gaat. Huurders over hun woningen, zodat er betaalbaar wordt gebouwd en niet voor beleggers die dure huren willen waar meer aan te verdienen valt.’

Meld je aan voor het Movisie-verkiezingsdebat over bestaanszekerheid 'Meer dan geld'.