Logeerzorg voor mensen met dementie en hun naasten

Voorbeelden uit de praktijk

Even de zorg uit handen kunnen geven en je partner, ouder of vriend met een gerust hart toevertrouwen aan iemand anders. Bijkomen, uitrusten en een moment voor jezelf hebben. Dat draagt allemaal bij aan het langer volhouden van het mantelzorgen. Logeerzorg heeft meerwaarde voor de mantelzorger maar ook voor de logee zelf. Toch zijn er nog drempels te overwinnen om logeerzorg passend en laagdrempelig te maken, die alleen te overwinnen zijn wanneer we logeerzorg gezamenlijk oppakken. Zeker voor mensen met dementie.

Nog niet overal is logeerzorg voor mensen met dementie beschikbaar. Wanneer logeerzorg wel beschikbaar is, dan loopt men in de uitvoering tegen veel uitdagingen aan. Deze uitdagingen zijn onder andere bureaucratisch van aard en kunnen vaak niet lokaal opgelost worden. Projectleiders logeerzorg Dorien Vonk en Marjoleine van den Broek vonden elkaar in hun zoektocht om logeerzorg makkelijker te organiseren. Zij hebben de initiatiefgroep opgestart en een landelijk verkennend overleg opgezet.

Logeerzorg is een belangrijke vorm van respijtzorg. Het levert bewezen voordeel op voor de mantelzorgers en logees en er zijn ook financiële baten. Het is een goed voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking waarbij het voorkomt dat de opbrengsten in een ander domein terecht komen dan waar de kosten worden gemaakt.  

Logeerzorg zou beschikbaar moeten zijn voor alle mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen. De initiatiefgroep richt zich in eerste instantie vooral op mensen met dementie en hun mantelzorgers. De knelpunten die gelden voor deze doelgroep gelden grotendeels ook voor logeerzorg voor mensen met bijvoorbeeld Parkinson, NAH of MS. De oplossingen zijn universeel en dragen dus ook bij aan het verbeteren en toegankelijker maken van logeerzorg voor mensen met andere aandoeningen.  

Het belangrijkste voordeel van logeerzorg is de toename van de kwaliteit van leven van de mantelzorger(s) en de logees. Andere voordelen zijn natuurlijk het uitstel van opname, het voorkomen van crisisopname en minder ziekteverzuim van de werkende mantelzorger. Allemaal omdat de mantelzorger het beter kan volhouden.  

Inmiddels is er een concept plan van aanpak opgesteld. Dit is gebaseerd op onder andere een uitvraag bij de Dementienetwerken, kennis uit eerder gehouden pilots en de Handreiking Logeerzorg. Met dat plan in de hand zoeken we nu aansluiting bij landelijke stakeholders die nodig zijn om dit plan verder brengen en tot oplossingen te komen voor de geïnventariseerde uitdagingen. Ook belangrijk is aandacht voor verbetering van de bekendheid van logeerzorg bij de potentiële gebruikers van Logeerzorg en de zorg en welzijnsprofessionals. Goed dat dus ook Alzheimer Nederland en MantelzorgNL zijn aangehaakt.  

In het afgelopen webinar op donderdag 23 mei hebben we het gehad over logeerzorg. Wat weten we al over logeerzorg? Wat zijn de behoeften rondom logeerzorg? En wat zijn succesvolle voorbeelden?  

Behoefteonderzoek onder mensen met dementie en naasten

Inge Rikkers neemt ons mee in het onderzoek naar de behoefte naar logeerzorg onder mensen met dementie en hun naasten. Het rapport is terug te vinden op de website van Alzheimer NL

Klik hier voor de sheets van de presentatie 

Presentatie logeerhuis Het Buitenhuis

Marjoleine van den Broek heeft ons meegenomen in het verhaal van Logeerhuis het Buitenhuis in Wijdewormer.

Klik hier voor de sheets van de presentatie 

Presentatie logeerhuis De Reigershoeve

Bernadette WiIllemse vertelde meer over Logeerhuis de Reigershoeve in Heemskerk.

Klik hier voor de presentatie

In gesprek over logeerzorg

Tijdens het webinar zijn we met de deelnemers over verschillende onderwerpen het gesprek aangegaan. Aan bod kwam dat bij logeerzorg niet altijd de behoefte ligt om daarbij te wennen aan een verpleeghuis. De behoefte is met name “Af en toe even de handen vrij te hebben, in een andere omgeving te kunnen zijn, of vakantie te kunnen houden. Om het samen juist langer vol te houden.” Belangrijk hierin is om de drempel van logeerzorg te verlagen. 

Vaak wordt logeerzorg nog georganiseerd in of bij een verpleeghuissetting. Dit zou het organiseren van zorg eenvoudiger moeten maken. Tegelijk maakt deze plek dat mensen een drempel ervaren bij logeerzorg, omdat niet altijd het verschil tussen  laagdrempelig logeren en het verpleeghuis duidelijk is, en zowel mensen met dementie als hun naasten niet klaar zijn om naar een verpleeghuis te gaan.

Wat verder aan bod kwam zijn de grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om tarief en het aantal dagen dat gelogeerd kan worden per jaar. Regionale afstemming en ook over de grenzen van de regio heen is noodzakelijk om de beschikbare bedden goed te gebruiken. 

We leren van de goede voorbeelden die er al zijn. Het Kennisnetwerk Logeerzorg kan daarin een belangrijke faciliterende rol spelen. Sluit je aan bij de LinkedIngroep van het Kennisnetwerk, stel je vragen en vergroot samen met ons de kennis over alle aspecten van Logeerzorg. Op die manier blijf je op de hoogte en lees je wanneer er weer een webinar georganiseerd wordt. 

Heb je vragen of ideeën voor de initiatiefgroep? Neem dan contact op met Lars (l.ramaker@movisie.nl) of Dorien Vonk (d.vonk@amphia.nl).