Lokaal LHBT-beleid uitgelicht: gemeente ‘s-Hertogenbosch

5 november 2014

‘s-Hertogenbosch is Koploper LHBT-emancipatie sinds 2012. Wethouder Jeroen Weyers vertelt hoe zijn gemeente ervoor zorgt dat lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders zichzelf kunnen zijn: ‘We integreren aandacht voor LHBT’s in bestaand beleid, ondersteunen initiatieven van lokale organisaties en betrekken de inwoners actief bij de uitvoering. Ons motto is niet voor niets: een regenboogstad, dat zijn we samen’.

‘Acceptatie van homoseksualiteit raakt de hele samenleving. Daarom hebben we in ’s-Hertogenbosch gekozen voor een brede aanpak op meerdere terreinen waaronder sport, onderwijs, veiligheid, ouderen, zichtbaarheid en bespreekbaarheid. We willen liever geen LHBT-eilandje maar de aandacht voor seksuele diversiteit integraal inbedden. Dit is soms een grote uitdaging, maar er zijn belangrijke stappen in gezet. Zo is er inmiddels specifieke aandacht voor LHBT’s binnen ons Integraal Veiligheidsplan, het discriminatiebestrijdingsbeleid én de sport!’

Samenwerking voor onderwijs

‘Niet alleen de gemeente zet zich actief in voor de acceptatie en veiligheid van LHBT’s, maar ook lokale organisaties. Om aandacht voor voorlichting en onderwijs te creëren is bijvoorbeeld een bijzondere samenwerkingsrelatie ontstaan tussen COC Noordoost Brabant, GGD Hart voor Brabant en RADAR. Zij hebben het bestaande aanbod voor het voortgezet onderwijs doorontwikkeld tot een Doorlopende Leerlijn Seksuele Diversiteit. Hiermee kunnen scholen concreet worden ondersteund met een lokaal voorlichtings- en trainingsaanbod.’

Gouden tip voor andere gemeenten: steun bewoners en organisaties die met ideeën komen om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten

Initiatief van Caribische Nederlanders

‘Goede voorbeelden en mensen die hun nek durven uit te steken, verdienen alle steun van de overheid. Zo is de zelforganisatie voor Caribische Nederlanders in ’s-Hertogenbosch, Nos Baranka, naar ons toegekomen met voorstellen om zoals ze het zelf zeggen ‘de vuile was buiten te zetten’. Zij hebben binnen de eigen gemeenschap een dappere en heftige discussie op gang gebracht over cultuur en religie. Vanuit de gemeente hadden wij dit nooit kunnen initiëren, maar door gemeentelijke steun heeft het plan wel aan kracht en draagvlak gewonnen.’

FC Den Bosch

‘Ook de inzet van FC Den Bosch is moedig. Wij hebben op Coming Out Dag 2013 samen met FC Den Bosch de regenboogvlag gehesen. Niet alleen een belangrijke symbolische daad om de discussie binnen de voetbalwereld een impuls te geven, maar ook om samenwerkingsrelaties op te bouwen. Met succes: als vervolg hebben FC Den Bosch, RADAR en de gemeente de voetbalclinic 'PowerKicks: voetbal is voor iedereen' opgezet. Hiermee wordt op basisscholen spelenderwijs gewerkt aan verdraagzaamheid en het leren omgaan met verschillen.‘

Betrek de bewoners

‘We kunnen de acceptatie en veiligheid van LHBT’s alleen bevorderen als we de inwoners van onze gemeente betrekken bij onze aanpak. Zo zijn er voor hen brede bijeenkomsten georganiseerd en is een LHBT-werkgroep opgezet met lokale partners. Ook hebben we de discussie op gang gebracht via Facebook. Het blijkt een geschikt platform om mensen te prikkelen, met elkaar van gedachten te wisselen. In ’s-Hertogenbosch kunnen inwoners op een laagdrempelige en eenvoudige manier zich uit spreken voor LHBT-acceptatie en medestander te worden. Immers: een regenboogstad, dat zijn we samen!’

Meer informatie over het Lokaal LHBT-beleid in ’s-Hertogenbosch is te vinden in het Digitaal Loket: Seksuele diversiteit.

Inspiratie van Koplopergemeenten

In Nederland zijn 41 zogenaamde Koplopergemeenten die werk maken van inclusief beleid voor lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers. Zij vertellen in de beleidspecial van de RegenboogUpdate nieuwsbrief over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen. 

Delft
Wethouder Stephan Brandigt: ‘Zonder een netwerk van organisaties en creatieve mensen in de stad begin je als gemeente niets.’

Tilburg
Wethouder Marcelle Hendrickx: 'Zoals tijdens een WK voetbal iedereen zich oranje kleedt, hebben de meeste Tilburgers ook iets roze in de kast liggen voor de kermismaandag.’

Enschede
Wethouder Patrick Welman: 'Acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren op het sportveld werkt volgens ons het beste op een luchtige en humorvolle manier.' 

Hoorn
Wethouder Michiel Pijl: De kunst is om het antidiscriminatiebeleid en LHBT-beleid om te vormen tot een integrale aanpak van pesten en hufterigheid.'