Maart 2020: congres Doen wat werkt in het sociaal domein

23 oktober 2019

Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ leren we van voorbeelden uit de praktijk. Het congres wordt georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie.

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats:

Vanaf 10 december 2019 is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Leren van praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden die de basis vormen voor de workshops zijn:

  • gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
  • gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
  • goed onderbouwd. Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
  • onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
  • breed toepasbaar: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)
  • inspirerend: het zijn alles praktijken die binnen gemeenten voor nieuw elan hebben gezorgd!

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.