Maatschappelijk makelaars als verbinder voor tegenprestatie naar vermogen

artikel - 12 maart 2014
Afbeelding bij Maatschappelijk makelaars als verbinder voor tegenprestatie naar vermogen

Tegenprestatie naar vermogen: steeds meer gemeenten vragen deze vorm van participatie  van mensen met een uitkering. Hoe gaat uw gemeente de tegenprestatie inzetten? En hoe zorgt u ervoor dat het allemaal gaat werken? Maatschappelijk makelaars kunnen gemeenten hierbij helpen. Zij beschikken over de juiste netwerken en weten hoe zij een doelgroep kunnen motiveren. Voorwaarde voor een goede inzet van maatschappelijk makelaars blijkt samenwerking met andere partijen te zijn, zowel binnen als buiten de gemeente. Voor maatschappelijk makelaars en vrijwilligerscentrales organiseert Movisie daarom op 5 juni 2014 de Clinic Tegenprestatie naar vermogen.

De afgelopen jaren hebben maatschappelijk makelaars veel partijen bij elkaar gebracht om te zorgen dat mensen meedoen aan de samenleving. Vaak in dienst van een vrijwilligerscentrale, sommigen als ambtenaar bij de gemeente. Hun kennis en ervaring met andere participatievormen kunnen zij inzetten voor de tegenprestatie naar vermogen. Begin deze zomer kwamen zo’n 60 maatschappelijk makelaars en vrijwilligerscentrales bij elkaar om meer te weten te komen over de tegenprestatie en zich te oriënteren op hun mogelijke rol daarin. Enkele uitspraken uit deze bijeenkomsten: ‘wij weten wat het is om weerstand bij organisaties weg te nemen’; ‘we krijgen nu al steeds meer vragen van mensen zonder werk die zelf al werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk zoeken’ en ‘met onze rol als spin in het web enerzijds en coaching en training anderzijds hebben we de gemeente veel te bieden’.

‘Wij weten wat het is om weerstand bij organisaties weg te nemen’

Makelaars als motivators

Motiverende communicatie met mensen met een uitkering is belangrijk om de tegenprestatie tot een succes te maken (zie het consideratiemodel van Thomas Kampen e.a., 2012). Niet alleen voorafgaand aan de activiteit, maar ook tijdens en na de uitvoering daarvan. Makelaars kunnen deze rol als tussenpersoon op zich nemen. Van belang is wel dat er samenwerking is met bijvoorbeeld UWV en werkbedrijven, die de mensen met een uitkering al langer in hun bestand hebben. Hiervoor zijn ook goede afspraken met de gemeente nodig. Als ook de beleidsterreinen Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Vrijwilligerswerk binnen de gemeente meer samen gaan optrekken, dan maakt dat de samenwerking in de uitvoering makkelijker.

Verbindende factor

Het aanwakkeren van de motivatie van mensen zelf en de samenwerking tussen partijen zijn essentiële ingrediënten voor succesvolle en duurzame participatie. Veel maatschappelijke organisaties twijfelden in eerste instantie aan de maatschappelijke stage en waren terughoudend in het aanbieden van stageplaatsen. Door de inzet van maatschappelijke makelaars hebben zij toch met veel succes enthousiaste maatschappelijke stagiairs over de vloer gehad. Anderzijds hebben makelaars kennisgemaakt met de grenzen van de maatschappelijke stage en weten zij onder welke voorwaarden organisaties succesvol met een nieuwe doelgroep kan werken.

Tegenprestatie naar vermogen: een nieuwe vorm van participatie

Er is veel discussie over de tegenprestatie naar vermogen voor mensen met een uitkering, maar wat houdt het eigenlijk in? Gemeenten kunnen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren in de vorm van een maatschappelijke activiteit. Deze activiteit moet beperkt zijn in omvang en mag geen bestaande arbeid verdringen. Het primaire doel is niet re-integratie, maar iets terug doen voor de samenleving in ruil voor de uitkering. Dat betekent dat er naast bestaande vormen van participatie, zoals maatschappelijke stages, mantelzorg, re-integratietrajecten, vrijwilligerswerk of mensen die boodschappen doen voor hun buren, nog een vorm van participatie bijkomt: tegenprestatie activiteiten. Dit is geen vrijwilligerswerk, maar een nieuwe participatievorm.

Het primaire doel is niet re-integratie, maar iets terug doen voor de samenleving in ruil voor je uitkering

Vrijwilligersorganisatie als mogelijke locatie voor tegenprestatie

Wel kunnen vrijwilligersorganisaties besluiten ruimte bieden voor het doen van een tegenprestatie. In één organisatie kunnen mensen immers vanuit verschillende doelen en motivaties actief zijn. Iedere gemeente kan zelf bepalen hoe activiteiten in het kader van de tegenprestatie ingezet worden en hoe verplichtend ze ingestoken worden. In de ene gemeente is er veel aandacht voor de motivatie van de uitkeringsgerechtigden en het vinden van een passende plek, in de andere gemeente zal de verplichting de boventoon voeren en raken mensen hun uitkering misschien kwijt als ze niet meedoen aan een door de gemeente opgezet project. Of een combinatie daarvan. Hierover meer in het artikel ‘Grenzen en kansen van de tegenprestatie naar vermogen’.

Gaat u ook aan de slag met de tegenprestatie?

Voor maatschappelijk makelaars en vrijwilligerscentrales organiseert Movisie op donderdag 5 juni 2014 de Clinic Tegenprestatie naar vermogen. U krijgt een update van de laatste ontwikkelingen rond de tegenprestatie naar vermogen. U leert werken met instrumenten om de tegenprestatie lokaal te organiseren en vrijwilligersorganisaties toe te rusten plek te bieden aan activiteiten in het kader van de tegenprestatie naar vermogen. U kunt zich nu voor deze clinic inschrijven.

Lees meer over de tegenprestatie naar vermogen en de Participatiewet in de artikelen 'Grenzen en kansen van de Tegenprestatie naar vermogen' en 'Tegenprestatie: de pro’s en contra’s en Tegenprestatie in de praktijk'.