Maatschappelijk organiseren in Society 3.0

Welke kansen biedt het nieuwe werken en social media?

21 december 2012

Wat betekent Society 3.0 eigenlijk? En hoe gaat u er mee aan de slag? Ronald van den Hoff, schrijver van het boek Society 3.0 en eigenaar van onder andere Seats2Meet, gaf hierover een lezing bij Movisie. Lees zijn verhaal en wat het voor u kan betekenen. Durft u een tegennatuurlijke weg in te slaan? Laat het ons weten!

Wat betekent Society 3.0?

In een snel tempo verandert onze samenleving in een 3.0 samenleving, ook wel netwerksamenleving genoemd. Nooit eerder konden mensen en kennis zich zo snel en in deze mate gratis aan elkaar verbinden. Internet faciliteert deze verbindingen. Dit leidt tevens tot meer horizontalisering, ofwel meer gelijkwaardige verhoudingen en minder hiërarchie.

Wat is er momenteel gaande?

Volgens Ronald van den Hoff bevinden we ons momenteel in een transformatiefase. Dit zien we terug in de economische en ecologische crisis. Oude structuren gaan omvallen, deze passen niet meer in de netwerksamenleving. Het gevaar van deze crisis is dat we ons opsluiten in onze eigen organisaties en in een overlevingsmodus schieten en koste wat kost laten voortbestaan wat er nu is. Dit zal ons echter niet verder helpen.

Wat zijn de kansen van deze tijd?

Volgens van den Hoff biedt deze transformatie kansen. Zijn boodschap luidt om het niet te zoeken binnen je eigen speelveld maar erbuiten, al voelt dit tegennatuurlijk. 'Sluit je niet intern op, want als de oplossing binnen was had je deze al wel gevonden. Durf te experimenteren. Begin klein en bouw uit als je succes boekt. Niets doen is geen optie meer!''

Wat is werken 3.0?

Veel mensen ontrekken zich aan de vastgeroeste structuren. Dit zijn zelfstandige professionals, ook wel freeagents of knowmads genoemd. Dit betekent een enorme omslag in de vastgelopen arbeidsmarkt met al zijn regels. De verandering begint bij deze mensen, aldus van den Hoff. Zij werken samen en creëren waarde zonder organisatie én met sociaal kapitaal. Dit is de toekomst: werken in waardenetwerken. Cocreatie is dan ook een sleutelbegrip in nieuwe organisaties. Dit betekent dat we samen met klanten, ZP’ers, opdrachtgevers en andere stakeholders meerwaarde creëren.

Is er nog actief burgerschap in society 3.0?

We werken steeds vaker buiten de gevestigde orde om volgens van den Hoff. Want sociale media faciliteert verschillende vormen van samenwerking tussen mensen. We kunnen veel meer zelf gaan doen. Dit biedt ook kansen om de samenleving bijvoorbeeld veiliger te maken. Zonder meer blauw op straat. Denk aan allerlei burger-apps om misstanden te melden. Of die app die EHBO’ers in de buurt van ongeval een melding geeft inclusief looproute er naar toe. Deze slapende netwerken, worden geactiveerd indien nodig. Daarmee zijn ze snel, efficiënt en goedkoop.

De community als nieuw business model?

Dienstverlening moet mensen een transformatie laten ondergaan en meerwaarde leveren volgens van den Hoff. 'In Seats2Meet vindt 'onverwachte relevantie' plaats. S2M faciliteert serendipiteit. Bezoekers betalen ons met sociaal kapitaal. Er is een gelijkwaardige relatie met bezoekers. Doordat onze bezoekers actief voor ons twitteren hebben wij bijvoorbeeld geen marketeers meer nodig. Door sociale media worden meer mensen bereikt dan ooit mogelijk met traditionele media. S2M is een enorm netwerk. Daarnaast verdient S2M door verhuren van vergaderzalen. Deze zijn geliefd door de 'onverwachte relevantie' die in S2M heerst', zo besluit hij zijn verhaal. 

Wat betekent dit voor u?

Niet alleen private organisaties, ook maatschappelijke organisaties staan voor grote uitdagingen. Bezuinigen, Welzijn Nieuwe Stijl en de op handen zijnde transities. Daarnaast doen overheden in toenemende mate een beroep op deze organisaties om de kanteling mede vorm te geven. Zowel overheid, burgers als maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar nieuwe verhoudingen. En naar oplossingsrichtingen die zich op dit moment nog veelal buiten ons gezichtsveld bevinden. Dat maakt ruimte maken voor experimenten steeds belangrijker. Hierin kunnen we leren, bekend raken met het onbekende, onderzoeken wat werkt en nieuwe wegen inslaan.

Wat kan Movisie voor u betekenen?

Movisie kan u adviseren en begeleiden bij processen in organisaties rondom vraagstukken als anders organiseren, sociale innovatie en cocreatie. Maar hoort ook graag van u wat uw visie is. Of misschien bent u al een oplossingsrichting 'ingeslagen' en wilt u uw kennis hierover delen. Of kent u een organisatie die het al helemaal anders doet. Movisie wil deze kennis graag verspreiden onder haar netwerk om ook andere organisaties op dit gebied te inspireren en outilleren. Samen weten we meer!

Neem voor vragen of het delen van kennis en ideeën contact op met Christine Kuiper, c.kuiper@movisie.nl  030 789 21 03.