Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn

Sociaal Weerwerk

Volgens velen moeten sociaal werkers zich maatschappelijk engageren. Sociaal werkers zouden zich niet alleen moeten bezighouden met het ondersteunen van individuen, maar ook aandacht moeten vragen voor sociaal onrecht en uitsluiting van mensen. Ze zouden kleine verhalen van kwetsbare burgers op de publieke agenda moeten zetten.

In het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verdiepen meer dan twintig auteurs zich in de vraag hoe dit maatschappelijk engagement in het sociaal werk er uit zou kunnen zien. De auteurs schetsen benaderingen voor een meer geëngageerd sociaal werk, maar beschrijven ook nieuwe en inspirerende praktijken.

Heeft de sociaal werker momenteel voldoende ruimte ten opzichte van het beleid? Zijn sociaal werkers momenteel voldoende uitgerust om uitingen van ongenoegen te herkennen als mogelijke kritiek? Op welke manier kunnen wijkbewoners worden gemobiliseerd rond het thema armoede? En hoe kunnen docenten bewust worden van het doorwerken het koloniaal verleden op hun school?

Deze en andere vragen komen aan bod in deze aanstekelijke bundel opstellen die allemaal één ding gemeen hebben: er waait een nieuwe en frisse wind in het sociaal werk!

Redactie: Richard de Brabander, Femke Kaulingfreks en Marcel Ham.

Auteurs: Didier Reynaert, Thomas Kampen, Erik Jansen, Bart Van Bouchaute, Mariël van Pelt, Karlijn  Roex, Jurja Steenmeijer, Lisbeth Verharen, Mariël van Pelt, Richard Sleegers, Ympkje Albeda, Sebastian Abdallah, Jeroen Gradener, Samira Shadid, Saskia Welschen, Charlotte Kemmeren, Sameha Bouhalhoul, Josip Kešic, Lilian Linders, Paulina Krijnen, Marc Räkers. 

Het jaarboek is hier te bestellen.