De Maatschappelijke Beursvloer

artikel - 19 december 2013
Afbeelding bij De Maatschappelijke Beursvloer

Met meer dan zestig locaties en een jaarlijkse maatschappelijke waarde aan matches van enkele miljoenen euro’s is de Maatschappelijke Beursvloer een zeer succesvol instrument om bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen bij elkaar te brengen.

Met meer dan zestig locaties en een jaarlijkse maatschappelijke waarde aan matches van enkele miljoenen euro’s is de Maatschappelijke Beursvloer een zeer succesvol instrument om bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen bij elkaar te brengen.

In ruim 60 gemeenten vindt inmiddels een Maatschappelijke Beursvloer plaats. De Beursvloer is een jaarlijks of tweejaarlijks terugkerend evenement dat een (na)middag duurt. Op de Maatschappelijke Beursvloer treffen lokale vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, scholen, bedrijven, fondsen, overheden en service clubs elkaar. Tijdens deze dynamische ontmoeting, die een opzet heeft als een voormalige financiële beursvloer, worden vraag en aanbod in de breedste zin gematched.

Enkele voorbeelden: een ROC zet zijn leerlingen persoonlijke verzorging in tijdens een verwendag voor ouderen uit een woonzorgcentrum, een communicatiebureau doneert haar afgeschreven meubilair aan het jeugdhonk en de marketingmanager van een grote bank biedt begeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van het marketingplan van de lokale voetbalclub.

Gesloten beurs

Alle matches vinden met gesloten beurs plaats. Partijen gaan met elkaar in zee omdat zij elkaar iets te bieden hebben: (inhoudelijke) ondersteuning, vrijwilligers, inspiratie en plezier. Het onderzoek ‘Van contact naar contract’ uit 2005 toont aan dat 85% van de gesloten matches binnen 1 jaar wordt verzilverd en dat een groot aantal matches leidt tot duurzame samenwerkingsverbanden. De beursvloer is een laagdrempelige methode die met de inzet van beperkte tijd en middelen een optimaal resultaat biedt aan alle deelnemers.

Waarom meedoen?

Er zijn verschillende redenen om mee te doen aan de Beursvloer: 

  • De Beursvloer verschaft maatschappelijke organisaties toegang tot onder andere menskracht, kennis en middelen. Hiermee komen doelen die op eigen kracht moeilijk realiseerbaar zijn binnen bereik. Bovendien biedt samenwerking met het bedrijfsleven, gemeente en scholen plezier en inspiratie.   
  • Door deel te nemen aan de Beursvloer geeft het bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid vorm. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen heeft onder andere een positief effect op het imago en de verbondenheid van medewerkers aan het bedrijf. Op de Beursvloer komen contacten tot stand met zowel maatschappelijke organisaties en scholen als ook met de gemeente en bedrijven onderling.
  • Gemeenten kunnen de maatschappelijke beursvloer inzetten om verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Door partijen met elkaar in contact te brengen ontstaan nieuwe allianties die een positieve invloed hebben op leefbaarheid en sociale samenhang in steden en dorpen.

Maatschappelijke Beursvloer internationaal

Ook buiten de landsgrenzen is het concept van de Maatschappelijke Beursvloer succesvol. Zo zijn inmiddels in Duitsland, België, Scandinavië en Oost-Europa diverse Beursvloeren. Lees meer.

Geschiedenis van de Beursvloer

In 1996 organiseerde Vereniging NOV een eerste, landelijke Maatschappelijke Beursvloer in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In 2002 kreeg het idee een lokaal vervolg in Arnhem. In 2004 is de Maatschappelijke Beursvloer groots gepresenteerd op Eurofestation in Maastricht door een samenwerkingsverband van ABN AMRO Foundation (voorheen Fortis Foundation Nederland), KPMG (tot 2012) en Movisie. Doel van dit partnerschap was het verder promoten en ondersteunen van de Maatschappelijke Beursvloer. De website www.beursvloer.com werd gelanceerd en met ondersteuning van het VSB fonds is een toolkit geschreven, zijn ondersteuningsmiddelen ontwikkeld en workshops gegeven. Resultaat was boven verwachting: eind 2005 telde Nederland 18 Maatschappelijke Beursvloeren. Sindsdien groeit het aantal beursvloeren jaarlijks gestaag: 47 beursvloeren in 2011, 57 in 2012 en bij de afsluiting van 2013 zullen er dat jaar 61 beursvloeren hebben plaatsgevonden.

De Maatschappelijk Beursvloer is in 2011 beschreven voor en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In de databank Effectieve sociale interventies vindt u alle beschikbare informatie over methoden die elders al succesvol zijn toegepast. 

Nieuwe en specifieke sectoren

Ook in specifieke sectoren kan de Maatschappelijke Beursvloer ingezet worden. In de Zaanstreek organiseerde het Centrum Mantelzorg najaar 2012 een Maatschappelijke Beursvloer speciaal voor mantelzorgers en bedrijven die iets voor deze groep willen betekenen. Er kwamen meer dan 500 matches tot stand. Lees verder.

In november 2013 vond de eerste groene maatschappelijke beursvloer ‘Lekker Groen Doen’ in de regio Venlo plaats. De opkomst was groot en het bruiste van de energie; ruim 100 mensen van bijna 60 verschillende organisaties waren aanwezig. En met succes! Het handelen in ‘groen’ leverde maar liefst 83 matches op. Lees verder.

In april 2012 vond in Almere, naast de reguliere beursvloer, de tweede sportbeursvloer plaats uitgevoerd door Sportbedrijf Almere. Sportwethouder René Peeters is een groot voorstander van de SportBeursvloer in Almere:  “Er zijn meer dan honderd sportclubs in Almere die een eigen beursvloer rechtvaardigen”. Lees verder.

De Beursvloer als vliegwiel

Door de netwerken die op een Beursvloer ontstaan te koppelen aan activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), zoals NL DOET, of als voedingsbodem te gebruiken voor het oprichten van een MBO-platform, kan de Beursvloer als vliegwiel dienen om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen duurzaam een plek in de lokale samenleving te geven. Een goed voorbeeld waar de Maatschappelijke Beursvloer een centrale plek inneemt is het stimuleringsprogramma Nao Väöre dat in 2011 startte in de stadsregio Maastricht. Met als doel maatschappelijk makelen, een methodiek die het bedrijfsleven betrekt bij de sociale problematiek aan de onderkant van de samenleving, te verankeren. Bekijk de website.

Verhaal van een match uit de praktijk

Lees de ervaring van een match tussen Ina Davids, coach van AMBERWIN en Richard Kemper, voorzitter van Stichting Kinder Activiteiten Comité (KAC) gemaakt tijdens de Utrechtse Beursvloer in mei 2013.

Zelf deelnemen of een beursvloer organiseren?

Zelf deelnemen aan een Beursvloer? Kijk op de agenda op www.beursvloer.com voor een actueel overzicht. Zelf een Beursvloer organiseren? Het Beursvloer concept is vrij inzetbaar. Download de gratis toolkit op www.beursvloer.com.

Downloads
Het_begon_op_de_beursvloer
Leaflet Maatschappelijke Beursvloer 2013

Reacties

Reageer op dit artikel

18 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.