Manifest betere seksuele vorming: overheid aan zet

Movisie mede-ondertekenaar van manifest

4 oktober 2022

Seksuele vorming op scholen moet beter. Veel beter. Dat vinden jongeren, docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra. Op 3 oktober, tijdens de jaarlijkse Johannes Rutgers Dialoog, krijgen Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) en Mariëtte Hamer (regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag) daarom het Manifest voor betere seksuele vorming aangeboden. Dit manifest is een initiatief van Rutgers in samenwerking met 37 jongeren- en maatschappelijke organisaties, waaronder Movisie.

Met het manifest pleiten de organisaties gezamenlijk voor beter seksuele vorming voor alle onderwijssoorten. Dat is allereerst een wens van jongeren zelf. Zij willen uitgebreidere en diverse voorlichting krijgen. Jongeren willen meer aandacht besteden aan diversiteit, gendergelijkheid, seksueel plezier, seks in de media, consent en oefenen met het aangeven en herkennen van elkaars wensen en grenzen. Hoe belangrijk deze onderwerpen zijn, is de afgelopen periode met alle gebeurtenissen rondom The Voice en de cases die volgenden opnieuw pijnlijk duidelijk geworden. Leerkrachten, schoolleiders en lerarenopleiders steunen jongeren hierin, net als belangrijke maatschappelijke partners.

Ook verplichting in de bovenbouw en het mbo

Naast de inhoud, moet ook de timing van de lessen beter. De verplichting in de kerndoelen om aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en het speciaal onderwijs. Deze verplichting geldt nu niet voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, terwijl jongeren aangeven ook in de bovenbouw- en op het mbo- behoefte te hebben aan deze lessen. 
In het manifest zetten we uiteen hoe betere seksuele vorming eruit moet zien en welke aanbevelingen wij geven aan politiek Den Haag.

Waarom ondertekent Movisie dit manifest?

Movisie zet zich in om te zorgen dat mensen zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen. Seksuele vorming op school legt hiervoor een basis. Alleen: dat gebeurt nog niet overal en altijd goed genoeg. Jongeren geven zelf hun seksuele vorming op school een 5,8, een heel magere voldoende. Terwijl het zo belangrijk is om te leren over jouw grenzen en die van een ander. Daarmee gaan we seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen, op alle leeftijden. Iets oudere jongeren zijn bovendien ook kwetsbaar voor geweld in hun eerste serieuze relaties. Juist daarom is het belangrijk om seksuele vorming ook een plek in de bovenbouw en op het mbo te geven. Movisie ondersteunt daarom het Manifest ‘Seksuele vorming moet beter’.

Bekijk hier het manifest