Manifest: meer ruimte voor buurtinitiatieven in de zorg

Gezond ouder worden doe je samen in de buurt

Het manifest van Sociale Vraagstukken pleit voor meer ruimte voor buurtinitiatieven in de zorg. Want de dilemma's zijn pijnlijk duidelijk: hoge werkdruk, personeelstekorten, overbelaste mantelzorgers, stijgende kosten, administratieve lasten en niet altijd passende zorg. 'Het systeem zit de initiatieven voortdurend in de weg, terwijl er veel energie in de samenleving is om zorgzame gemeenschappen in te richten.'

De problemen zullen door de vergrijzing groter worden, tenzij we anders gaan kijken en nieuwe mogelijkheden gaan zien. Dat stellen de initiatiefnemers van het manifest. Ze roepen ministers Helder (Langdurige Zorg en Sport), Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dan ook op om de handen ineen te slaan, de rode loper uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig de regels aan te passen.

'Als we niks doen verandert de zorg vanzelf in een soort Schiphol. Lange wachtrijen, gestrande patiënten en oververmoeid personeel dat met kunst en vliegwerk alle ballen in de lucht probeert te houden. Dit is geen zwartkijken. De contouren zijn vandaag al zichtbaar. Gelukkig hoeven we niet als een konijn in de koplamp te wachten totdat dit sombere scenario zich gaat voltrekken.'

Onderteken hier het manifest

Lees het volledige artikel op NRC.nl