Mantelzorgers bereiken: zo doen ze dat in Leusden

Om mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen bij hun dagelijkse zorgtaken, is het belangrijk mantelzorgers binnen de gemeente in kaart te brengen en contact met ze te leggen. Tijdens het online werkbezoek van het ministerie van VWS aan lerende praktijk Leusden kwam onder andere aan bod hoe zij mantelzorgers bereiken. Mede hierdoor willen ze er in Leusden voor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan.

Naar schatting zijn er in Leusden ongeveer 8.000 mantelzorgers die hulp bieden aan hun naasten. Ongeveer 1.000 daarvan zijn in beeld bij de gemeente. Hoe proberen ze in Leusden in contact te komen met andere mantelzorgers? 

Actief bellen 

Corinne Mooren, mantelzorgondersteuner bij welzijnsorganisatie Lariks, vertelt over het telefonische mantelzorgspreekuur tijdens de coronaperiode. ‘De eerste dag belde niemand. Ik dacht: dat kan niet. Dan moeten we zelf actief gaan bellen. Omdat mantelzorgers een mantelzorgcompliment hebben aangevraagd, zijn ze bekend bij ons. Daarnaast hebben we collega’s van het basisteam gevraagd mensen aan te dragen waarvan zij dachten dat ze een telefoontje konden gebruiken. Toen ik gericht ging bellen, en vragen stelde als ‘hoe gaat het nu?’, ‘welke ondersteuning krijg je?’ en ‘wat zijn goede en slechte momenten?’, mondde dit uit in uitgebreide gesprekken. De mantelzorgers vonden het heel fijn dat er iemand belde waarmee ze hun verhaal konden delen en dat iemand buiten hun eigen familie naar hen wilde luisteren.’ Uiteindelijk zijn er via deze methode in korte periode 137 mantelzorgers gebeld. 

Aansluiten bij de wijkvereniging 

Leusden telt diverse wijkverenigingen met een eigen buurtcentrum. In één van de buurtcentra werd een inloop voor mantelzorgers georganiseerd, door onder andere de mantelzorgondersteuners van Lariks. Eén keer in de twee weken werd het buurthuis een dagdeel ter beschikking gesteld voor mantelzorgers. Onder het genot van een kop thee of koffie konden zij vragen stellen, hulp vragen en overleggen over mogelijkheden. De projectleider vertelt: ‘Het was een goede actie, maar de opkomst was redelijk laag. Het blijkt toch moeilijk voor mensen om uit zichzelf daarheen te gaan, je zult ze actief moeten benaderen. Wel zijn er een aantal goede gesprekken geweest. Het was een mooie samenwerking tussen vrijwilligers uit de buurt en professionals.’ 

'Een interview met een mantelzorger in de lokale krant: een creatieve manier om de bekendheid van mantelzorg te vergroten'

Inn-formeel 

In één van de wijken van Leusden werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers: een inn-formele bijeenkomst. Hier was de opkomst groot: er heerst een enorme betrokkenheid bij de mantelzorgers binnen deze wijk. Door deze netwerkbijeenkomst worden de contacten laagdrempeliger, de samenwerking tussen formele en informele zorg beter en zijn mantelzorgers meer in beeld. De aanwezigen willen dit zelf voortzetten. Er is een trekkersgroepje gevormd die deze bijeenkomsten in de toekomst voort zal zetten, ook in andere wijken van Leusden. 

Interviews in lokale krant 

In Leusden benutten ze de lokale krant om mantelzorgers meer zichtbaar te maken. Eens in de zoveel tijd zorgen ze voor een interview met een mantelzorger uit de gemeente. Hoe ervaart hij/zij het mantelzorgen? Bij ieder artikel staat een oproep voor mantelzorgers zich te melden met hun verhaal en/of vragen bij het mantelzorgsteunpunt. Een creatieve manier om mantelzorgers te bereiken. Het slaat bovendien twee vliegen in één klap: want ook het thema mantelzorg wordt zo bekender bij de lezer.