Marijke Steenbergen overleden

27 augustus 2018

Op donderdag 23 augustus 2018 is Marijke Steenbergen overleden. Marijke heeft als eerste bestuurder Movisie opgebouwd tot wat het nu is. We wisten al langer dat ze ernstig ziek was maar dit komt toch hard aan bij haar ex-collega’s van Movisie.

Na een studie sociaal-culturele wetenschappen (cum laude) aan de Universiteit Utrecht trad Marijke in dienst bij deze universiteit als onderzoeker en docent organisatie- en beleidsvraagstukken met als specifiek aandachtsgebied ‘sturing en verandering in de non-profit sector’. In 1994 promoveerde zij op een studie naar de gevolgen en de betekenis van het streven naar meer samenhang en samenwerking in het Nederlandse zorgstelsel. In1997 werd ze Raad van Bestuur van Schakels, een provinciaal kennisinstituut en adviesbureau op het terrein van welzijn en zorg, en vervolgens op landelijk niveau Raad van Bestuur van respectievelijk CIVIQ en Movisie.

Sinds 1 januari 2007 stond Marijke, aanvankelijk samen met Jan de Wild (overleden in 2009) en Simone Kortbeek, aan het roer van Movisie. In 2007 zag Steenbergen de grote potentie van Movisie en zijn toegevoegde waarde ten opzichte van wat andere experts en organisaties al deden in het sociale domein. Ze kreeg gelijk. De fusie van zes organisaties rondom maatschappelijke participatie, waaronder CIVIQ, bleek al snel een goede greep. De organisaties vulden elkaar aan. En zo kreeg Nederland een breed kennisinstituut op het gebied van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid, waarop het Ministerie van VWS, maar gaandeweg ook ministeries als OCW en SZW, tientallen gemeenten, honderden organisaties en vele media veelvuldig een beroep doen. Met haar grote inzet en grondigheid, haar hart voor de zaak en de medewerkers speelde zij een bepalende rol in de opbouw en ontwikkeling van Movisie. In 2016 moest zij vanwege een ernstige ziekte plotseling afscheid nemen van Movisie.

Movisie is Marijke veel dank verschuldigd. Zij was zeer betrokken bij de inhoudelijke thema’s van Movisie. Haar bijdragen op Europees niveau aan diverse netwerken rondom vrijwillige inzet en informele zorg waren voor ons van grote waarde. Evenals haar resultaatgerichte en zakelijke manier van werken.

Marijke-Steenbergen