In de media - Participatielezing 2022: ‘Het was goed en ik was er stil van’

Maart 2022

De verwachtingen voor de Participatielezing 2022 van Movisie waren vooraf al torenhoog gespannen. Een record aantal van ruim 750 mensen meldden zich aan. Uit de reacties in de media, in de chat en op LinkedIn blijkt dat Tim ’S Jongers op 23 maart, samen met de andere sprekers en presentator Olaf Stomp alle verwachtingen volledig waarmaakte: ‘Na vrijdag nog steeds “wauw”!’ Meer Movisie in de media: Amma Asante en Hanneke Felten publiceerden op NRC.nl een kritische opinie over uitspraken van staatssecretaris Van Rij, een bijzonder pleidooi voor meer professionele nabijheid en een ontroerende mail naar aanleiding van een artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Na vrijdag nog steeds “wauw”!

In de chat en op LinkedIn kreeg de Participatielezing 2022 unaniem lovende reacties. Een kleine selectie: Astrid Haccou, strategisch adviseur Klant & Communicatie bij Middin: 'Aanrader.' Lia van Doorn, Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht: 'Heb met grote interesse de belangwekkende Participatielezing van Tim Gevolgd! Een aanrader.' Petra Hofker: 'Fijn om het nog een keer terug te kunnen horen Tim 'S Jongers! Na vrijdag nog steeds “wauw”!' Christine Dedding, Assoc. Professor at Amsterdam UMC: 'Een echte aanrader! Met een impliciete oproep voor hbo en wo: voor wie leiden wij mensen op? Wat kunnen afgestudeerden vervolgens wel en niet...Tijd om het curriculum te herzien?' Sandra Kruijt, Owner Priorities (2004): 'Interessant frame 😀 Het was goed en ik was er stil van. Misschien voor een bestuurder een must-see en/of voor iedereen begaan met onze maatschappij, welzijn, participatie, diversiteit van mensen en solidariteit.' Petra Doets, Adviseur en Leefstijlcoach bij Fysiotherapie Elisabeth: ‘Eens. Een must-see.’ Marina Van der Maazen, senior Beleidsadviseur Gemeente Den Haag 'in ruste': ‘Prachtig verhaal Tim, ik heb het ademloos zitten bekijken. Zo mooi dat jij het podium pakt om beleidsmakers en bestuurders te helpen de juiste keuzes te maken. Keuzes die aansluiten bij de noden en wensen van de mensen om wie het gaat! Succes man!’ Awatif Rahmani, zorgprofessional bij Unite multizorg: ‘Super! Eindelijk iemand die zich erover uitspreekt.’

Hoe dichten we de kloof tussen de hoopvollen en hooplozen?

Op 24 maart, een dag na de Participatielezing, verscheen al een verslag in Zorg+Welzijn van Hidde Middelweerd:  ‘Hoopvolle mensen mogen van alles zeggen en beslissen over de hooplozen, maar andersom niet’. Dat stelde politicoloog Tim ’s Jongers tijdens de vijfde editie van de Participatielezing van Movisie. Hij benadrukte het belang van ervaringskennis en vertelde hoe beleidsmakers daar beter gebruik van kunnen (én moeten) maken. ’s Jongers is senior adviseur bij de RVS (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) en werkt momenteel aan een project omtrent bestaansonzekerheid. Dat onderwerp is geen toeval. Hij groeide zelf op in armoede en onzekerheid en weet hoe moeilijk het is om daaraan te ontsnappen.’

Belastingdienst maakt zich schuldig aan institutioneel racisme

In twee nieuwe onafhankelijke onderzoeken wordt een hard oordeel geveld over het optreden van de Belastingdienst om mensen met een bepaalde nationaliteit en 'daderprofiel' op een fraudelijst te plaatsen. In reactie op de rapporten zei de verantwoordelijke staatssecretaris Marnix van Rij dat de aanpak van de Belastingdienst onacceptabel en moreel verwerpelijk is. Hij noemde het discriminatoir maar wilde niet spreken van racisme. Op het ANP en op NRC.nl op 31 maart 2023 reageren Amma Asante en Hanneke Felten van Movisie en KIS in een opiniestuk: 'Volgens Van Rij is er geen sprake van racisme bij de Belastingdienst. Daar zou pas sprake van zijn bij “bewust en stelselmatig vernederen”. Deze zelfbedachte definitie van racisme raakt kant noch wal. In dit geval hebben we het over institutioneel racisme en dat gaat over uitkomsten, niet over intenties. Of het racistisch bedoeld is, is niet na te gaan en is ook niet interessant. Belangrijker is dat we institutioneel racisme erkennen, zodat het aangepakt kan worden.'

In De Dichter Bij Stand: een pleidooi voor meer professionele nabijheid

‘Als de relatie tussen hulpverlener en hulpvrager duurzamer is, dan zal het resultaat van de hulp ook beter en duurzamer zijn’. Dat stelt Sander Griek, kunstenaar en ervaringsdeskundig medewerker bij Movisie in een artikel op het platform Zorg+Welzijn op 17 maart 2022. ‘Met het project In De Dichter Bij Stand richt hij zich in eerste instantie op klantmanagers en uitkeringsgerechtigden, want in die relatie gaat veel mis. “Het begint met gewoon aardig zijn.’’ Sander Griek (50) weet hoe het is om langdurig aan de kant te staan, en afhankelijk te zijn van een uitkering. Zijn leven werd ontwricht door een bipolaire stoornis, waarvan hij pas laat ontdekte dat hij die had. Dankzij medicatie, hulp en “hard werken” krabbelde hij eruit: een weg die ruim acht jaar duurde. “Ik moest echt opnieuw leren leven.”'

Mail aan Annemarie

Op vrijdag 25 maart ontving Movisie programmaleider Annemarie van Hinsberg deze mail: 'Hoi, Lief dat je ook opkomt voor ons die lang op woning wachten. Ik heb mijn moeder 14 nov 2020 verloren aan ziekte helaas en ik was toen 21 weken zwanger. Mijn man en ik werden dakloos want urgentie is er amper. Woning stichting in Emmen lieten ons vallen. Onze dochtertje is 10 maart 2021 geboren. We wonen nu in te kleine huisje met 1 slaapkamer. We wachten nog steeds op woning. Wij zijn Bosnisch en helaas weten we wat oorlog is. Bedankt dat je voor ons ook opkomt. Gr Natalija' Natalija had waarschijnlijk het artikel ‘Movisie noemt opvang vluchtelingen in speciale dorpen onwenselijk’ in het Reformatorisch Dagblad gelezen waarin Annemarie wordt geciteerd: 'Nog los van de haalbaarheid, kan het leiden tot “wij-zij” sentimenten, gevoelens van ongelijke behandeling en oneerlijkheid en daarmee ook tot maatschappelijke onvrede en polarisatie. Denk aan andere groepen, het groeiend aantal daklozen, andere vluchtelingen die al jaren in AZC’s wachten op huisvesting, en al die mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning, voor wie niet zo grootschalig wordt geïnvesteerd in oplossingen,' stelt Annemarie van Hinsberg van Movisie.