Mediation succesvol bij zwerfjongeren

Nog veel onbekendheid bij zorgorganisaties

Mediation: een bekend begrip, vooral als het gaat om scheidingen en arbeidsgeschillen. Maar mediator Hans Geleynse ziet veel meer mogelijkheden. Hij is een praktijk begonnen voor ouders en kinderen die op het punt van een breuk staan of al met elkaar gebroken hebben. Met mediation wil hij voorkomen dat jongeren op straat terechtkomen.

Onbekend maakt onbemind?

Met een achtergrond bij de Raad voor de Kinderbescherming en een opleiding tot registermediator, is het voor Hans Geleynse zo klaar als een klontje. Mediation kan het verschil maken in veel moeilijke situaties tussen ouders en kinderen. Maar in de zorg is mediation nog geen gangbaar begrip. ‘De toegevoegde waarde van mediation is nu vooral bekend in de juridische hoek. Bij echtscheidingen en bij ruzies tussen werkgevers en werknemers bijvoorbeeld. In de zorg is het nog relatief onbekend. ‘Ik merk dat veel zorgorganisaties wat argwanend zijn: ze moeten bezuinigen en staan niet altijd open voor nieuwe werkwijzen. Vaak denken ze dat ze voor de vragen die spelen ook goed af kunnen met bestaand aanbod. Terwijl mediation wel echt een meerwaarde heeft.'

De succesformule van mediation
Het succes van mediation zit volgens Geleynse in twee dingen:

  1. de onafhankelijkheid van de mediator. ‘Voor een jeugdhulpverlener staat altijd de jongere centraal. Natuurlijk besteedt hij ook aandacht aan de ouders en het netwerk, maar helemaal onafhankelijk is hij niet. En dat is een mediator wel.’
  2. de veilige situatie die de mediator kan bieden: ‘Je weet dat de informatie die je aan een mediator geeft, niet naar derden gaat. Daardoor kun er zeker van zijn dat je vrijuit kan spreken.’

Voet aan de grond

Het is pionieren voor Geleynse. Hoe krijgt hij het nog relatief onbekende family mediation van de grond? Geleynse vertelt: ‘Ik wil graag voorlichting gaan geven bij wijkteams, politie, welzijn en op scholen. Het is belangrijk dat er meer bekendheid komt voor de werkwijze en dat de verwijzingen op gang komen. Zo hoop ik de komende paar jaren meer mediation te kunnen gaan geven, zodat de praktijk kan uitwijzen wat het oplevert.’ Hiervoor diende Geleynse een aanvraag in bij het KANSfonds. ‘Als zij hierin kunnen bijspringen, kan ik de mediation kosteloos aanbieden aan gezinnen die het nodig hebben en zo de toegevoegde waarde laten zien.’

Onafhankelijkheid bewaren

Geleynse ziet verschillende manieren waarop je mediation kunt aanbieden:

  • Vanuit zorgorganisatie of gemeente. Je kunt het mediation aanbieden vanuit een zorgorganisatie of het direct vanuit de gemeente, bijvoorbeeld door een mediator te verbinden aan een wijkteam. De uitdaging is dan wel om de onafhankelijkheid te bewaren. ‘Natuurlijk kun je wel verantwoording afleggen, vooral op procesniveau. Je kunt aangeven of er overeenstemming is bereikt, hoeveel gesprekken er nodig zijn geweest. Maar als mediator kun je niets zeggen over de informatie die beide partijen je geven, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven.’ 
  • Als preventief aanbod of in aansluiting op reguliere hulpverlening. Mediation kan ook de functie hebben om mensen (weer) een goede basis te geven voor een vervolg van hulpverlening. Het moet dan wel iets zijn waar zij zelf gezamenlijk toe besloten hebben: dat is de kracht van mediation.