Meer aandacht nodig voor lezen, schrijven en rekenen om onafhankelijkheid te stimuleren

Recent kwam in het nieuws dat berichten van overheden over schuldproblemen vaak te moeilijk zijn voor de ontvangers. Dit is geen verrassing. Nederland kent maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden, waarvan 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd zijn.

Dit zijn mensen met zwakke basisvaardigheden, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. ‘Het is belangrijk om laaggeletterdheid terug te dringen’, reageert Movisie-expert Lou Repetur op het ANP, en legt uit wat ons te doen staat. 

Wereld vergroten

Lou Repetur op het ANP: ‘We moeten steeds meer informatie interpreteren en op basis daarvan keuzes maken. Die acties gaan samen met taal en digitale vaardigheden, maar zijn ook een uitdaging als je te weinig rekenvaardigheden hebt. In bepaalde situaties komen al deze vaardigheden samen. Denk aan het doen van belastingaangifte of het begrijpen en betalen van rekeningen. Dat is voor veel mensen al een uitdaging, laat staan als je vanuit een basis van schulden en beperkte basisvaardigheden komt. Het is daarom nodig dat we laaggeletterdheid terugdringen en basisvaardigheden versterken. Je wereld wordt groter en je kunt onafhankelijker meedoen als je die vaardigheden voldoende hebt.’

Interviews met experts terugluisteren

Herman de Bruin (Omroep Wetering) interviewde voor het radioprogramma ‘De Late Avond’ Lou Repetur over laaggeletterdheid. De Late Avond wordt uitgezonden door 14 lokale omroepen en bedient via 25 (FM, AM en DAB+) etherfrequenties ruim 3.850.000 inwoners en via de kabel 366.200 huishoudens. Ben je geïnteresseerd maar was je niet in de gelegenheid om het interview te beluisteren? Je kunt de uitstekende interviews met Movisie-experts terugluisteren op ons YouTube kanaal. De interviews duren steeds circa 7 minuten.

Uitdagingen verkleinen

Wat staat ons te doen? Lou Repetur op ANP: 'Uiteraard is het van belang dat teksten duidelijker en korter worden. Ook is het belangrijk stil te staan bij de toegankelijkheid van onze samenleving zodat we uitdagingen voor deze groep mensen verkleinen. Daarnaast is het een urgente kwestie om beperkte basisvaardigheden beter te signaleren en bespreekbaar te maken als we deze opgave terug willen dringen. Het aanbod aan scholing, creatieve cursussen en spelenderwijs leren is groot. Nu nog de mensen vinden en inspireren om deze te gaan volgen.'

Laaggeletterdheid: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

‘Laaggeletterdheid is bij sociaal werkers vaak nog een blinde vlek’, zegt Krista van Mourik, coördinator van het Expertisepunt Basisvaardigheden vanuit Movisie, in een interview door Eva Prins van Zorg + Welzijn. ‘En dat is zonde, want zij kunnen juist een belangrijke rol hebben bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp.’ Mensen met beperkte basisvaardigheden leven vaker, en langer, in armoede en hebben vaker schulden. Dat is ook niet zo gek, want het zijn niet voor niets basisvaardigheden. Heb je die niet, dan staan je eigenlijk al met 1-0 achter.’