Meer begrip tussen mensen uit leefwereld en systeemwereld door Verbindingsfactor-y

23 februari 2017

Onbegrip tussen mensen die te maken hebben met problemen op allerlei levensgebieden en medewerkers van instanties als woningcoöperaties, gemeente en wijkteams komt veel voor. Om het begrip tussen deze beide partijen te vergroten, ontwierp Villa Bedreivigheid het spel Verbindingsfactor-y. Spelers uit de leefwereld en uit de systeemwereld en twee ontwerpers delen hun ervaringen. Movisie werkte aan de ontwikkeling van het spel mee.

Het spel is door zo’n 100 mensen in wisselende samenstellingen gespeeld bij diverse gemeenten en instanties en op bijeenkomsten. Alle geïnterviewden zijn positief over wat het spel hen heeft opgebracht. Hun beleving kwam overeen met de beoogde opbrengst van meer begrip over en weer, meer onderlinge bekendheid en waardering en inzichten hoe je tot elkaar kunt komen. Mensen kunnen elkaar door het spel beter verstaan, zoeken samen naar mogelijke oplossingen en zetten elkaar aan tot verandering in communicatie, houding en bejegening.

Voor twee medewerkers van een woningcorporatie leidde het spelen van het spel bijvoorbeeld tot belangrijke inzichten:

'Er zijn veel veronderstellingen over ons bij deze doelgroep, wij zijn eng voor veel mensen, en dat hadden we onszelf niet kunnen voorstellen' (Els - Sité woondiensten)

Ook door spelers uit de leefwereld werd het spel gewaardeerd. Zij vinden het spel goed, nuttig en leuk:

'Als je vanuit de leefwereld contact probeert te zoeken met de systeemwereld dan gaat dat bijna niet, er zijn allemaal regels en dingen, en persoonlijk contact lukt met het spel wel' (Jolijn - speler uit de leefwereld)

Succesfactoren en aandachtspunten

Praktijksituaties waar mensen uit de leefwereld mee te maken krijgen vormen het uitgangspunt van het spel. Deze vormen volgens de spelers de succesfactoren, net als de filmpjes die in het spel zijn opgenomen. De ontwerpers voegen toe dat het spelelement zo belangrijk is: je komt tot goede oplossingen als je ontspannen bent en gemakkelijk kunt nadenken. Aandachtspunten hebben betrekking op de uitwerking van het spel en de spelregels, maar ook op het projectverloop en randvoorwaarden om het spel goed te kunnen spelen.

Vooruitblik naar de toekomst

Villa Bedreivigheid ziet voor zichzelf een rol bij het verzorgen van de spelleiding, het ontwikkelen van een kennismakingsworkshop en het analyseren van de resultaten van het spel. Er zijn ook plannen voor de ontwikkeling van varianten op het spel, bijvoorbeeld voor jongeren of gericht op een specifieke lokale situatie.

Meer informatie

De ervaringen van de bevraagde spelers leest u terug in dit rapport. Bent u geïnteresseerd in het spel kijk dan op  www.verbindingsfactor-y.nl.