Meer waardering voor kwalitatief onderzoek in erkenningstraject

Welke interventies zijn effectief? Naast kwantitatief onderzoek kan ook kwalitatief onderzoek hier iets over zeggen. Movisie en andere kennisinstituten in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies gaan aan de slag met een pilot kwalitatief onderzoek. We nodigen interventie eigenaren nadrukkelijk uit om hun interventie met kwalitatief evaluatieonderzoek in te dienen. Hierdoor krijgen we een rijker inzicht in de effectiviteit van interventies.

In de pilot gaan erkenningscommissies kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek beoordelen met het oog op de effectiviteit van een interventie. Dit gebeurde nog weinig, onder andere omdat een standaard, een ijkpunt om dit type onderzoek te beoordelen ontbrak. 

Recent zijn de ‘Checklists Kwalitatief evaluatieonderzoek en Mixed methods onderzoek’ ontwikkeld in samenwerking met Vasco Lub (Bureau voor Sociale Argumentatie). Deze checklists zijn een hulpmiddel om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te beoordelen. Ook staat in de checklists informatie over de voorwaarden waar het onderzoek aan moet voldoen.

Bekijk de checklists

In de erkenningscriteria was al ruimte om kwalitatief onderzoek in te dienen voor een beoordeling op effectiviteit, maar dit was nog onderbelicht. In de pilot is beter zichtbaar dat kwalitatief onderzoek welkom is. Peter Rensen, projectleider Movisie: ‘Hoogwaardig kwalitatief onderzoek is beschikbaar, maar wordt nog onvoldoende benut. We moedigen interventie eigenaren aan om dit type onderzoek in te dienen voor erkenning.’

Erkenningstraject Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies

Movisie werkt samen met collega-kennisinstituten bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Gezond Leven, Movisie, Kenniscentrum Sport en Bewegen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut en Vilans. Deze zes landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.