Meld je nu aan: leernetwerk Ervaringsdeskundigheid en beleid

Van kloof naar verbinding

Gemeenten gaan steeds vaker direct in gesprek met inwoners om te weten hoe beleid in het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Houd jij je in jouw gemeente bezig met de vraag hoe je als gemeente beter de verbinding met jouw inwoners kan maken door het benutten van ervaringskennis in beleid? En ben je benieuwd hoe je samenwerking met ervaringsdeskundigen vorm kunt geven? Dan is dit leernetwerk iets voor jou! Lees hieronder meer over de mogelijkheden en meld je aan.

Update maart 2023: het is inmiddels niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit leernetwerk.

Als lokale overheid wil je beleid maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van inwoners. Het inzetten van ervaringskennis op beleidsniveau helpt om sociale vraagstukken, zoals eenzaamheid, inclusie of armoede en schulden, concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van beleid en dienstverlening te verbeteren. Het brengt je terug naar de leefwereld van mensen, naar wat werkt voor hen. 

Leernetwerk Ervaringsdeskundigheid en beleid

Tijdens dit leernetwerk focussen we op de verschillende manieren waarop ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan het beter benutten van ervaringskennis in beleid. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die geleerd hebben om ervaringskennis in te zetten ten behoeve van anderen. Zij weten hoe het is om bijvoorbeeld in armoede of met psychische problemen te leven. Daardoor kunnen zij ervaringsverhalen helpen vertalen naar beleid en goed aangeven wat belangrijk is bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met (netwerken van) ervaringsdeskundigen of door ervaringsdeskundige collega’s aan te nemen op beleidsafdelingen.

'Het inzetten van ervaringskennis op beleidsniveau brengt je terug naar de leefwereld van mensen, naar wat werkt voor hen'

Movisie start in het voorjaar van 2023 een tweede leernetwerk Ervaringsdeskundigheid en beleid voor gemeenten. In dit leernetwerk ga je aan de slag met een vraagstuk dat speelt binnen jouw gemeente rond de samenwerking met ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en verbeteren van beleid. Tijdens de bijeenkomsten krijg je kennis en tools aangereikt en is er ruimte om uit te wisselen met andere gemeenten. Dit biedt handvatten om het vraagstuk in jouw gemeente aan te pakken. De kennis die Movisie samen met de deelnemers in dit leernetwerk opdoet wordt na afloop breder beschikbaar gemaakt voor andere gemeenten.

Voor wie?

 • Je hebt ervaring met het benutten van ervaringskennis in beleid en de samenwerking met ervaringsdeskundigen en wilt daar een volgende stap in maken. Ook als er binnen jouw gemeente al een samenwerking met ervaringsdeskundigen is gestart, kan het de moeite waard zijn om aan dit leernetwerk deel te nemen. Bijvoorbeeld om te toetsen of je nog meer uit de samenwerking met ervaringsdeskundige(n) kunt halen dan nu het geval is. 
 • Je neemt deel aan dit leernetwerk als duo: een beleidsmedewerker en een leidinggevende of strategisch beleidsadviseur. De reden hiervoor is dat we uit ervaring weten dat het belangrijk is om, als je ervaringskennis beter wilt benutten, dit op verschillende niveaus in de gemeente op te pakken. Of zoals een leidinggevende die deelnam aan het eerste leernetwerk zegt: ‘Doordat ik zelf deelneem krijg ik alles mee en kan ik de beleidsmedewerker beter steunen.’ Wanneer er in jouw gemeente al samen wordt gewerkt met een ervaringsdeskundige raden we aan dat hij/zij ook aan het leernetwerk deelneemt.   

Wat bieden we?  

 • Je doet in een viertal gratis leer- en reflectiesessies kennis op over hoe je met ervaringsdeskundigen kunt samenwerken om ervaringskennis in beleid beter te benutten.  
 • Je krijgt voldoende ruimte om je eigen vragen in te brengen en daar reflectie van experts op te krijgen.   
 • Je wisselt ervaringen en kennis uit met andere gemeenten en ervaringsdeskundigen.  
 • Je ontwikkelt een eigen aanpak voor het beter benutten van ervaringskennis van inwoners en gaat er ook direct mee aan de slag in je eigen gemeente.     

Het leernetwerk wordt begeleid door Marc Mulder, Jeroen de Haan-Rissmann (beiden zijn als senior ervaringsdeskundige werkzaam bij Movisie), Daan de Bruijn en Renske van der Zwet (beiden zijn senior onderzoeker bij Movisie).  

Wat vragen we?  

 • Je bent allebei aanwezig bij de vier leer- en reflectiesessies. Je bereidt deze voor en werkt tussendoor ook aan opdrachten. Deelname kost je dus alleen tijd en aandacht, er zijn geen deelnamekosten aan verbonden. 
 • Je bent bereid om inkijk te geven in de ervaringen binnen je eigen gemeente en mee te denken over de vraagstukken van andere gemeenten.

Data en aanmelden

Het leernetwerk bestaat uit vier bijeenkomsten en start in april 2023 en loopt door tot september 2023.

 • Dinsdag 11 april, van 12.30 uur tot 16.00 uur, in Utrecht.
 • Dinsdag 23 mei, van 14.00 uur tot 16.30 uur, online.
 • Dinsdag 27 juni, van 14.00 uur tot 16.30 uur, online. 
 • Dinsdag 26 september, van 12.30 uur tot 16.00 uur, in Utrecht. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Renske van der Zwet, dan kijken we samen of dit leernetwerk iets is voor jou! Tijdens een intakegesprek inventariseren we welke vraagstukken in jouw gemeente leven en bekijken we samen of er een match is om deel te nemen.